Recent Updates Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • gaelchat 10:37 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 10 

  Advertisements
   
  • gaelchat 11:22 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

  • crnolan2013 5:44 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit, Ciara is ainm dom. Táim sé bhlian déag d’aois. Rugadh mé ar an 18ú Meitheamh mile naoi gcéad nocha is a hocht. Tá mé ina chonaí i mBaile Átha Cliath. Is duine deas mé. Tá mo suile donn agus mo gruaige donn agus tá mé beag. Tá beirt dheirfiúracha agam, Nicola agus Grainne agus níl aon dearthaireacha agam. Tá Nicola fiche bhlian d’aois agus ta Grainne cúig bhlian déag d’aois. Nicola is duine an sine agus Gráinne is duine is óige. Is duine leisciúil í Nicola. Is duine cineálta í Gráinne. Tá cónaí le mo mham agus mo dhad orm.

   • crnolan2013 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé ina chonaí i mBaile Átha Cliath.Tá mo sheoladh 67 Bothar Naomh Pádraig, Glasconic. Is é mo theach teach sraithe dhá stór. Is breá liom mo teach, mar tá sé spasmhar, comprdach, nua- aoiseach agus deamhaisthe. Is fearr liom an cistin, seomra suí agus mo sheorma leaba mar tá an seomraí is chaitheamh mé an t -am. Ní rinne mé aon obair sa teach nó sa ghairdín.

    • crnolan2013 3:47 pm on September 21, 2014 Permalink

     Tá a lán aiseanna I mo cheantar, mar shampla: an siopaí, clubanna spóirt agus an páirc. Is maith liom mo áit cónaithe mar is iad na cónaitheoirí go hálainn. Tá áiseanna maithe I mo cheanthar . Téim isteach go lár cathrach go minic le mo chairde. Nuair a bhíom I lár na cathrach téann mé ag siopadóireacht. Níl aon fadhbanna I mo cheantar. Cheap mé go bhfuil sé ro-chontúireach. Tá mé ag freastail Mheánscoil Naomh Pól I Glasconic. Thaitin mé an céol agus gaeilge. Is fear liom an céol. Is maith liom ceol mar imirt ionstraim agus is maith liom a chanadh. Ní maith liom mata. Is fuath liom stair mar ceapaim go bhfuil sé leadránach. Ní maith liom an scoil seo. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla : dhá halla spóirt agus mar sin de:)

    • crnolan2013 5:59 pm on September 22, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:00 pm on September 22, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:02 pm on September 22, 2014 Permalink

    • crnolan2013 7:41 pm on September 25, 2014 Permalink

     Bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mo lón le mo chaired sa bhialann, imrím spoirt I rith an rang corpoideachas sa halla spoirt. Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smoideadh agus gruaig ildhaite amaideach. Is cuid den saol iad agus tugann said seans do dhaltaí a bpearsantaí a leiriú do chach. Caithimid culatith scoile sa scoil seo. Caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas, bán agus dúghorm, stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maith liom m’eadaí scoile mar cuireann sé stop leis an gcomortas faisin sa scoil. Tá sé úsáideach agus compordach freisin. Is breá liom ag éisteacht le ceol, ag féachaint ar an teilífís, ag imirt an piano, ag siopadóireacht agus ag bualadh le mo chairde. Is é Friends an clár teilifíse is fear liom mar tá sé thar a bheith greannmhar. Is éAbduction an scannán is fear liom mar tá sé thar a bheith dramatúil. Is breá liom gach saghas ceol ach is aoibhinn liom Jake Bugg.

    • crnolan2013 6:37 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:38 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:38 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:38 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:39 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:39 pm on October 5, 2014 Permalink

    • crnolan2013 6:40 pm on October 5, 2014 Permalink

  • keoconnor24 8:48 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Haigh! Katie is ainm dom. Tá me cúig déagbliana d’aois. Rugadh mé ar an dara ceann Aibréan. Tá mé cairdiúil agus deas. Tá mé ard. Tá mo gruaige fada. Tá mo shúile gorm .Is é mo theaghlach mór. Tá dhá deiriúracha agam. Tá triúr deartháireacha agam. Tá mé an leanbh lar. Réitím go maith le mo deirfiúreacha agus mo deartháireacha. Tugann siad lámh chúnta dom Gaeilge a fheabhsú. Tá mo teaghlach dÚsachtach!!

   • keoconnor24 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé ina chonaí i Baile Bhailcín. Tá mo sheoladh seachtó trí Dún Chromail Bóthar, Bhaile Bhailcín, Baile Átha Cliath dó dhéag . Is é mo teach Teach leathscoite. Is breá loim mo teach, mar tá sé spasmhar , compordach, nua- aoiseach agus deamhaisithe. Tá an cistin, an seaomra suí, seomra folctha thíos agus thuas staighre, cúig sheomraí leapa. Is é sheomra codala an seomra is fearr loim i mo theach.

    • keoconnor24 9:34 pm on September 21, 2014 Permalink

     tá mo leaba agus teilifís i mo sheomra leapa. Tá mo sheomra féin agam. Cabhraím leis an obair sa bhaile. Glanim mo sheomra codalta agus an seomra suí. Tá gairdín againn os comhair agus ar chúl a tí. Tá féar, bláthanna agus crainn ann. Is gairdíní deas iad. Tá radharc iontach agam de na sleibhte ó m’fhuinneog. Is breá loim mo cheantar. Is áit deas ciúin é.Tá a lán áiseanna i mo cheantar, mar shampla: an chearnóg, an ionad siopadoireachta agus pictúelann agus mar sin de. Is áis iontach iad na sleibhte. Is aoibhinn loim dul ag siúil ann le mo chairde chun aer úr a fháil.Tá córas poiblí taisteal maith i mo cheantar. Cinnte is breá loim mo cheantar, ach cosúil le gach cearn den domhain tá fadbhanna an freisin. Tá fadbh ann maidir le deagoirí ag crochadh timpeall i rith na deireadh seachtaine. bíonn cuid acu ag mí-úsáid alcól nó drugaí.Bíonn daoine ag tiomaint go ró-thapa tríd mo cheantar agus is rud dainearach agus leithleasach é. Tá mé ag freastal ar mhéanscoil San pól i nGlas chonaic. is scoil lán chailliní é le timpeall seacht gcéad daltaí. Is é ceol an t-abhair is fearr loim. Ceapaim go bhfuil sé suimiúil. is maith loim an mhuinteoir. Is fuaith loim mata mar ceapaim go bhuil sé leadranach

    • keoconnor24 11:23 am on September 22, 2014 Permalink

     Ní maith loim sa scoil seo mar tá scoil leadranach. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla: dhá halla spóirt, pairc imeartha, cuirteanna cispheil agus cúirteanna leadóige, bialannaí, leabharlann, dhá seomraí riomhaire, saothlannaí, cistiní, agus seomraí ealaíne. Bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhilann, imrím spoirt i rith corp oideachais sa halla spoirt agus úsáisim sa seomra cistiní mar déanaim staidéar ar an ábhar sin.

    • keoconnor24 8:19 pm on September 24, 2014 Permalink

     Cithimid culaith scoile sa acoil seo. Caithimid léine bán, geansaí glas,scoirti glas, carbhat glas agus bán (dúghorm) , stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maith loim m’eadaí scoile mar cuireann sé stop leis on gcomortas faisin sa scoil. Tá sé úsáideach agus compordach freisin. Aontaím le cuid de na rialacha. cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfin stop leis an bhfoghlaimeoireacht sa rang. Tá toitiní mishlaintiúil, agus mar sin aontaím leis an riall sin. Tá fadbhanna sa scoil seo. Níl aon airgead sa scoil.

   • keoconnor24 8:43 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

    Is maith loim ag éisteacht le ceol agus ag dul go dtí an pictúrlann le mo chairde. Is breá loim ag imirt spóirt agus ag sipadóireachta. I aoibhinn loim ag dámhsa. Is fuaith loim ag léamh. Is é Dance Moms an clár teilifíse is fearr loim mar tá sé thar a bheith dramatúil. Is brea loim an caractar Maddie mar tá sí an-deas. Is é LOL an scannán is fearr loim mar tá sé thar a bheith suimiúl. Is brea loim an caractar Lola ma tá sí an- deas. Is breá loim gach saghas ceol ach is aoibhinn loim Beyonce. is í beyonce an amhráiní is fearr loim. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm One direction sa Croke Park. Cheannaigh mé na ticéadaí dom féin agus do mo chara ar an idirlíon. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm le mo chara Lucy. Chuamar ann ar an mbus. Bhí an áit dubh le daoine agus bhí an t-atmaisféar leictreach. Bhí oíche dochreide againn. Is maith loim go dtí an club oíche le mo chairde ó am go ham. Bíonn an-chraic againn ann. bímid ag damhsa is ag baint sult as an oíche. Is é GAA and spóirt is fearr loim. Imrím ar fhoireann na scoile agus le club áitiuil freisin. Bhuaigh m;fhioreann an léige an bhlian seo caite. Cluiche iontach a bhí ann. bhí mé an neirbhíseach. bhíomar ar bís nuair a bhuamar. Is í Ciara sexton an realtóg damhsa is fearr loim. Is duine cairduíl agus deas í

  • keoconnor24 10:01 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

  • crnolan2013 10:58 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Haigh keconnor24

  • keoconnor24 10:58 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   dia duit a chiara

  • crnolan2013 10:58 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   conas atá tú?

  • keoconnor24 11:00 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   tá mé uafasach wby

  • keoconnor24 11:03 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   cá wil 2???

  • crnolan2013 11:15 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé anseo

  • gaelchat 11:23 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 8:11 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 8:13 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 8:14 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 8:24 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 8:25 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • keoconnor24 10:55 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia Duit

  • keoconnor24 10:56 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go maith. Conas atá tú?

  • crnolan2013 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá orm. Cen aois tú?

  • keoconnor24 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé sé bliana déag d’aois, agus tusa?

   • crnolan2013 11:06 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé cuig bliana déag d’aois . Cá bhfuil tú i do chónaí

    • keoconnor24 7:51 pm on October 7, 2014 Permalink

     Tá seisear againn sa bhaile, sin iad: mo mháthair, mo athair, mo dheirfiúr, mo dheartháir agus mé féin. Mairéad is ainm do mo mham, Séan is ainm mo daid, Pól is ainm mo dheartháir agus úna is ainm do mo dheirfiúr. Is é Pól an duine is óige sa chlann, Tá sé ocht mbliana déag d’aois. Is mise an duine is sine sa chlann, agus Tá úna seacht mbliana déag d’aois. Tusa?

  • keoconnor24 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ina chónaí i dTamalacht, agus tusa?

   • crnolan2013 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    tá mé i mo chónaí nGlasconic. Cad dath is fearr leat?

    • keoconnor24 11:17 am on October 6, 2014 Permalink

     buí, tusa?

    • crnolan2013 11:20 am on October 6, 2014 Permalink

     Déarg. Déan cur síos ort féin?

    • keoconnor24 11:22 am on October 6, 2014 Permalink

     Tá dath dubh ar mo chuid gruaige, agus Tá súile glas orm. Agus tusa?

    • crnolan2013 11:23 am on October 6, 2014 Permalink

     Tá dath fionn ar mo chuid gruaige agus tá súile glasa agam .

    • keoconnor24 8:12 pm on October 7, 2014 Permalink

     Tá seisear againn sa bhaile, sin iad: mo mháthair, mo athair, mo dheirfiúr, mo dheartháir agus mé féin. Mairéad is ainm do mo mham, Séan is ainm mo daid, Pól is ainm mo dheartháir agus úna is ainm do mo dheirfiúr. Is é Pól an duine is óige sa chlann, Tá sé ocht mbliana déag d’aois. Is mise an duine is sine sa chlann, agus Tá úna seacht mbliana déag d’aois. Tusa?

   • keoconnor24 7:12 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

    Is duine caintach, cinéalta agus cairdiúil mé. Agus tusa?

    • crnolan2013 7:38 pm on October 7, 2014 Permalink

     tá mé greannmhar, cliste agus flaithiúil. inis dom faoi do chlann.

    • crnolan2013 8:10 pm on October 7, 2014 Permalink

     Tá ceathrar againn sa bhaile. Sin iad: mé fein, mo máthair, m’athair agus mo dheartháir Liam. Is mise an duine is óge. Is é Liam an duine is óige, tá sé cúig bliana déag d’aois. AN reitíonn go maith leat le do chlann?

    • keoconnor24 8:24 pm on October 7, 2014 Permalink

     Reitíonn go maith loim le mo chlann. Is cairde maithe sin ar an iomlán, ach uaireanta bíonn ag troid le mo dheartháir agus mo dheirfiúr faoi rudaí amaideach cosúil an teilifís ó am go h-am. Ceard fústa?

    • crnolan2013 8:28 pm on October 7, 2014 Permalink

     bhuel, reitíónn go maith le gach duine seachas mo dheartháir . ní maith liom é. bíonn sé ag scrióseadh mo chean an t-am ar fad!!!!

   • keoconnor24 8:38 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

    Cinnte Winnte!!! GOA Is maith loim gach saghas ceol, céard fútsa?

    • crnolan2013 8:39 pm on October 7, 2014 Permalink

     Bhuel, is aoibhinn liom ceol RnB. Is í Beyonce an amhránaí is fearr liom. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm Beyonce sa 02 anuraidh.Bhi sé ar fheabhas!! NASSAA!agus céard fút?

    • keoconnor24 8:45 pm on October 7, 2014 Permalink

     Is brea loim ceol roc. Is iad snow patrol an banna ceoil is fearr loim. ní raibh mé ag ceolchoirm snow patrol, ach bhí mé ag ceolchoirm na High Flying Birds le Noel Gallagheragus bhí sé dochreidte!!!! RTUG!!!!

  • keoconnor24 8:34 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

   Bhuel, is aoibhinn liom ceol RnB. Is í Beyonce an amhránaí is fearr liom. Chuaigh mé go dtí an colchoirm Beyonce sa 02 anuraidh.Hí sé ar fheabhas!!!! NASSAA!!! agus céard fút?

 • gaelchat 10:37 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 9 

   
  • akneary 8:03 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Amy is ainm dom

  • emblack331 8:04 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit mo chara

  • akneary 8:05 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé sé bliana deag d’aois

  • akneary 8:05 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   30ú lá de Iuil 1998

  • emblack331 8:06 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Emma is ainm dom

  • emblack331 8:15 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cuig
   bliana deag daois

  • emblack331 8:20 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Rugadh mé ar an 9ú la d’Aibreáin

  • emblack331 8:21 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is as Baile Átha Cliath mé

  • emblack331 3:18 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Tá cúigear i mo chlann. Mo Mham, mo Dhad agus mo bheirt deirfúiracha Katie agus Hannah. Is mise an duine is óige i mo chlann.

   • emblack331 3:21 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

    Is é mo Dhad an duine is sine i mo chlann, ach is í Katie an páiste is sine.

    • emblack331 3:23 pm on September 21, 2014 Permalink

     Is duine cliste í mo Mham, is duine greannmhar é mo Dhad, Is duine béasach í Katie agus is duine cneasta í Hannah

  • emblack331 3:38 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chonaí i mBaile Átha Cliath. Tá mo seoladh baile: 48 Caisleán Choill an Rí. Tá mo theach mór agus deas. Is teach leathscoite é. Tá cistín mór i mo theach. Tá ailéar i mo theach freisin. Tá ceithre seomra leapa i mo theach. I aoibheann liom mo theach. Tá mo sheomra an seomra is fearr i mo theach mar tá a lán póstearí suas i mo sheomra. Tá mo sheomra glán agus beag. Tá mo leaba compordach agus te. Na déanaim a lán obair i mo theach….. oops. Glan me suas ó ám go ám.

   • emblack331 3:48 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

    Is maith liom m’áit cónaithe mar tá na daoine an-deas i mo cheantar, tá said cairdúil agus béasach. Tá cúirtí leadóige, siopaí, halla spórt agus mionpháirceanna CLG agus peile i mo cheantar.

    • emblack331 4:00 pm on September 21, 2014 Permalink

     Téim go dtí isteach go lár na cathrach go minic le mo chara Lauren. Nuain a bhím isteach i lár na cathrach bhím ag siopadóireacht agus ag ithe.

  • emblack331 4:03 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Tá fadhbanna le drugaí timpeall mo chomharsanacht agus bíonn a lán daoine óg ar meisce agus ag ól. Tá saghas fadbh le bruscair i mo chomharsanacht fresisn ach níl se go dona.

  • emblack331 11:07 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Ceamím nuair a bíonn daoine óg ag tiomaint ró-thapa bíonn siad amaideach agus sábháilteacht mar bíonn paistí ag imirt cliche in aice l’an bóthair.

   • emblack331 11:23 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    Táim ag freastail ar Scoil san Pól i nGlas Chonaic. Is scoil lán chaillíní é le timpeall seacht gcéad daltaí agus seachtó múinteoirí.

  • emblack331 7:39 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • emblack331 7:46 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • emblack331 7:50 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • emblack331 7:54 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • emblack331 8:00 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • emblack331 10:55 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit

  • sorchafarrell 10:56 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Conas atá tú?

  • emblack331 10:57 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go math. Conas atá tú?

  • sorchafarrell 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Ta mé go maith freisin. Cad is aimn duit?

  • emblack331 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Máire is ainm dom, agus túsa?

  • sorchafarrell 11:01 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is é Síle an t-ainm ormsa. Cén aois tú?

  • emblack331 11:03 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé sé bhliana deag daois, agus túsa?

  • sorchafarrell 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cúig bliana deag daois. Cá bhfil tú i do chónaí?

   • sorchafarrell 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    *bhfuil, tá brón orm!!

  • emblack331 11:08 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá cónai orm i dTamhlacht, agus túsa?

  • sorchafarrell 11:10 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Ta mé i mo chónaí i Glaschnoic. Cén dáth is fearr leat?

   • sorchafarrell 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    nGlaschnoic

  • emblack331 11:13 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí, túsa?

  • sorchafarrell 11:15 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dearg. Déan cur síos ort féin?

  • emblack331 11:21 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá gruaig dubh agam, agus tá mo shúile glas. Agus túsa?

  • sorchafarrell 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dáth fionn ar mo chuid gruaige agus tá súile glasa agam.

  • sorchafarrell 5:05 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

   Is duine greannmhar, cliste agus flaithiúil mé. Inis dom faoi do chlann?
   Tá céithré againn sa bhaile – mé féin, mo mháthair, m’athair, agus mo dhearthair Liam. Tá mé an duine is sine. Is é Liam an duine is óige – tá sé cúig bliana d’aois. An reitíonn go maith le do chlann?
   Bhuel, reitíonn go maith le gach duine ach mo dhearthair. Ní maith liom Liam. Bíonn sé ag scrioseadh mo cheann an t-am ar fad!
   Is aoibhinn liom ceol R n B agus ceol Beyoncé. Chuaigh mé go dtí an cheolchoirm Beyoncé anuraidh san O2. Bhí sí ar fheabhas! NASA! Agus túsa?

 • gaelchat 10:37 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 8 

   
  • michaelamcnulty 7:57 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   scéal capall

  • michaelamcnulty 8:25 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Michaela is ainm dom. Tá mé cúig bhlian déag d’aois. Rugadh mé ar an 31ú Bealtaine míle naoi gcéad nócha is a naoi. Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Is duine deas agus cairdiúl mé. Tá mo súile donn agus tá mo ghraiug donn. Tá mé beag.

  • lkkiernan 8:26 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Laura is ainm dom. Tá mé cúig bhlían déag d’aois. Rugadh mé ar an 23ú Feabhra mile naoi céad nócha is a naoi. Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Tá mo suile donn agus mo gruaige donn. Tá mé ard. .

  • lkkiernan 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá triúr i mo chlann, mo mham agus mo deirfúir. Tá deirfúir amháin agam. Joanne is ainm di. Níl aon dearthaireacha agam. Tá Joanne fiche bhlían déag d’aois. Joanne is duine an sine.

  • michaelamcnulty 8:29 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá seisear duine i mo chlann. Tá beirt deirfiúreacha agam agus deartháir amháin agam. Alison, Erica agus Eoghan is ainm dóibh. Tá Alison níos sine ná mé agus tá Erica agaus Eoghan níos óige ná mé. Tá Alison fiche bhlian déag d’aois, tá Erica deich mbliana déag d’aois agus tá Eoghan ocht mbliana déag d’aois. Is duine cineálta í Alison. Is duine cliste í Erica agus is duine greannmhar é Eoghan. Michael agus Rachael is ainm do mo thuismitheoirí.

  • lkkiernan 5:02 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

   Tá triúr i mo chlann, mo mham agus mo deirfúir. Tá deirfúir amháin agam. Joanne is ainm di. Níl aon dearthaireacha agam. Tá Joanne fiche bhlían déag d’aois. Joanne is duine an sine. Is duine greannmhar agus cineálta í. Claire is ainm do mo mham. Is duine cliste agus cineálta í.

  • lkkiernan 6:16 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

   Tá mo chónaí i mBaile Áthat Claith. Tá mo sheoladh 44 Clós an Ghallchnó, Coill an Rí, Tamhlacht. Teach leathscoite, dhá stór is é mo theach. Is breá liom mo theach, mar tá sé fairsing agus nua-aoiseach. Tá an chistin, an seomra suí, seomra folchta thuas staighre agus trí seomraí leapa. Is é mo sheomra codalta an seomra is fearr liom i mo theach. Roinnim mo sheomra le mo dheirfiúr. Tá mo leaba, vardus, deasc agus leabhragrán.

  • michaelamcnulty 7:22 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Táim i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Tá mo sheoladh 189 Bóthar na Tiníleach, Glaschnoic. Teach scoite, dhá stór is é mo theach. Is maith liom mo theach mar tá sé compordach, ach níl sé spasmhar. Tá sé seomraí ann. Sin iad seomra suí, seomra folctha, cistin agus trí seomraí leapa. Is é mo sheomra codlata an seomra is fearr liom i mo theach mar tá sé ciúin. Cabhraím leis an obair tí sa bhaile. Glanaim mo sheomra codlata aus an seomra suí. Ullmhaím an dinnéar ó am go h-am freisin. Tá a lán áiseanna i m cheantar: an ionad siopadóireachta, linn snámha, páirceanna imeartha, páirceanna poiblí , tithe tabhairne, bialannaí, scoileanna agus mar sin de. Is maith liom m’áit chónaithe mar is áit deas ciúin é. Téim isteach go lár na cathrach gach deireadh seachtaine. Nuair a téim isteach i lár na cathrach, téim ag siopadóireacht. Tá fadhb i mo cheantar mar is é daoine ag caitheamh bruscar ar fud na háite.

  • michaelamcnulty 11:14 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Bíonn daoine ag tiomaint ró-thapa timpeall mo cheantar agus is rud daisearach é. Tá mé ag freastail Scoil San Pól. Thaitníonn liom ceimic ach is fearr liom Gaeilge. Is maith liom Gaeilge mar tuigim Gaeilge agus is maith liom an teanga. Ni thaitníonn liom staidéar gnó, ach is fuath liom fisic. Is fuath liom fisic mar ceapaim go bhfuil sí leadránach. Is maith liom mo scoil mar tá a lán chairde agam anseo. Tá a lán áiseanna i mo scoile, mar shampla: dhá halla spóirt, pairc imeartha, cuirteanna cispheil, cuirteanna leadóige, bialannaí, leabharlann, dhá seomraí ríomhaire, saotharlannaí, cistiní agus seomraí ealaíne.

  • kmeustace 8:29 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Is mise Katie, táim cúig bliana déag d’aois. Rugadh mé ar an 7ú lá de mhí Feabhra mile naoi céad nócha is a naoi. Tá mé i mo chonaí i mbaile átha cliath ach i rith ná samhradh tá mé i mo chonaí i gcontae Loch Garman. Is duine beág, cainteach agus cairdiúil mé. Tá gruaig donn orm. Tá gruaig fhada agus chatach agum ach is fuath liom mo gruaig chatach mar sin deánim díreach é. Tá suile glas agum ach tá striphach donn trí mo shuile ar dheis.

  • kmeustace 9:04 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

   Níl aon deartháir ná deirfiúr agam, is páiste aonair mé. Tá mé i mo chónaí i mBaile Atha Cliath. Is 74 St. Peters Road Walkinstown dublin 12 i mo seoladh baile. Teach straithe dhá stór is é mo theach. Is maith liom mo theach mar tá sé compordach, agus spasmhar. Tá naoi seomraí ann. Sinn iad : seomra sui, seomra ithe, an chistin, seomra folctha síos staighre, seomra sparaílte, trí seomraí leapa thuas staighre, seomra folctha, agus an attic. Is é mo sheomra codalta an seomra isfearr liom i mo theach. Tá mo leaba, mo dheasc, mo riomhaire, mo vhardrús, mo telífís agus mo rudaí éile i mo sheomra codalta. Mar sin is é mo seomra is fearr. Is breá liom ag obair sa ghairdín, Tá a lán blathana agus torthaí agus glasarí ag fás agam amach sa ghardín. Tá seomra fuinneoige agam fresin i mo ghairdín mar níl gach rúd ábálta chun a bheith ag fás amach sa oscailte.

  • kmeustace 5:23 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   Níl a lán rúdaí le deanaií i mo cheantar ach glacaim pháirt i ‘folk group’ tar éis scolie ar dé Luan. Tá an ‘girl guides’ ar suile sa halla mhéan scoile ar dé mháirt ach níl aon suim agam faoi sin. Is maith liom mo áit cónaithe mar is áit deas ciúin é. Tá a lán áiseanna i mo chaeantar mar shampla an linn snámha, an ionad siopadoireachta, pictuirlann, clubanna spóirt, bialanaí aguus scoileanna. Ní dteann mé isteach sa catharach go minic. Nuair átá mé i lár na catharach chuaigh mé ag siopadoireacht. Níl aon fadbhanna agam faoi mo cheantar. Ní mhaith liom na daoine ag tiomaint ró-thapa mar is ámádání siad.

  • kmeustace 6:21 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ag freastail Scoil San Pól. Thaitníonn liom Gaeilge ach is fearr liom eanamiocht baile. Sa todhchaí ba mhaith liom an post muinteoir eamanaiocht baile. Is breá liom eanamíocht baile mar is breá liom ag coicaireacht agus ag fuáil. Is breá liom scoil san pól. Is fuath liom stáir mar tá sé an ladránach. Tá a lán áiseanna i mo scoile, mar shampla: an halla spóirt, pairc imeartha, seomraí ealaíne ,cuirteanna cispheil, cuirteanna leadóige, bialannaí, leabharlann, saotharlannaí, cistiní agus dhá seomraí ríomhaire.

  • kmeustace 7:53 pm on September 26, 2014 Permalink | Reply

   Caithimid culaith scoile sa scoil seo. Caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas agus bán, stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maithliom m’eadaí scoile mar cuireann sé stop leis an gcomortas faisin sa scoil. Tá sé úsáideach agus compordach freisin ach tá sé an té mar tá an geansaí an trom. Aontaím le cuid de rialacha. Cuireann daoine ag caint agus ad úsáid a bhfóin stop leis an bfoghlaimeoireacht sa rang. I aoibhinn liom ag marcíocht, ag leamh, ag siopadóireacht, ag siúil agus ag éisteacht le ceol. Is breá liom ag féachaint ar an teilifís, is breá liom a lán saghanna cláranna, mar shampla, cláranna faisean, scannáin, cláranna réalachta agus cláranna ceoil. Is é gossip girl nó mirianda an clár is fearr liom mar tá sé thar a beith dramatúil. Is é chicago an scannán is fearr liom. Is breá liom an caractar Roxie agus Velma. nuair a bhi mé nios oige , ceap mé bhi mé sa scannan agjus duirt mé go dti a lán daoine ‘Roxie is anim dom’.

  • kmeustace 8:30 pm on September 26, 2014 Permalink | Reply

   Is breá liom gach saghas ceol ach is aoibhinn liom ‘ the Vamps’. Is iad an banna ceoil is fearr liom. Is breá iom ag cánnadh. Chuaigh mé go dti a lán cheolcoirm riamh. Chuaiggh mé go dtí ceolchorim One directiion i meitheamh. Cheannaigh ména ticéadaí dom féin agus do mo chara ar an idirlíon. Chosnaigh siad caoga euro. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm le mo chara Aoife. Chuamar ar an luas. Bhí an áit dubh le daoine agus bhí an t-atmaisféar leictreach. Bhí oíche dochreidte againn.

  • kmeustace 8:42 pm on September 26, 2014 Permalink | Reply

   Ní mhaith liom spóirt. Ceapaim tá sé ladránach agus dánsearach. Níl imrionn mé aon spóirt. Is é an Lakers an fhoireann is fearr liom. Is é Shay Carl an realtógis fearr liom. Is as Idaho é. Oibríonn sé ar youtube. Is duine cairduíl, cainteach, agus sásta é.

  • kmeustace 12:29 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:32 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:39 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:43 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:47 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:51 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:57 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 12:58 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • kmeustace 1:01 pm on September 28, 2014 Permalink | Reply

  • lkkiernan 10:55 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit

  • lkkiernan 10:57 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go maith. Conas atá tú?

  • kmeustace 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá agam. Cén aois thu?

  • kmeustace 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cuig bhliana déag d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí?

  • kmeustace 11:08 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chónaí i nGlaschoníc. Cén dath is fearr leat?

  • lkkiernan 11:08 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí, tusa?

  • kmeustace 11:09 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dearg. Déan cur síos ort féin?

  • kmeustace 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath fionn ar mo chuid gruaige, agus tá súile glas agam.

   • lkkiernan 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Is duine cainteach, cinéalta agus cairdiúil mé. Cén sort duine tusa?

  • lkkiernan 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath dubh ar mo chuid gruaige, agus tá súile glas agam. Agus tusa?

  • kmeustace 11:17 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé greannmhar, cliste agus flaithiúil. Inis dom faoi do chlann.

  • kmeustace 8:31 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá ceathrar againn sa bhaile. Sin iad: mé féin, mo mháthair, m’athair agus mo dheartháir Liam. Is mise an duine is sine. Is é Liam an duine is óige, tá sé cúig bhlina d’aois d’aois. An reitíonn tu go mhaith le do chlann?

   Bhuel, reitíonn mé go mhaith le gach duine seachas mo dheartháir. Ní mhaith liom é. Bíonn sé ag scroiseadh mo cheann an t-ám ar fád !!

   Bhuel, is aoibhinn liom ceoil R agus B, go áirithe ceol Beyoncé. Chuaigh mé go dtí cheolchoirm Beyoncé anuraidh san o2. Bhí sí ar fheabhas !! NASAA !! Agus cád faoi tusa ???

  • michaelamcnulty 1:29 pm on October 11, 2014 Permalink | Reply

   Téim go dtí an leabharlann ó am go h-am agus imrím cispheil sa halla spóirt. Ithim lón le mo chairde sa bhialann. Aontaím le cuid de na rialacha. Cuireann daoine ag úsáid a bhfóin agus ag caint stop leis an bhfoghlaimeoireacht sa rang. Ach, ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smideadh agus gruaig ildhaite amaideach. Níl aon fadhbanna mór i mo scoil, ach bíonn cúpla daoine drochbhéasach an t-am ar fad. Caithimid geansaí glas, sciorta glas, léine bán, stocaí dúghorm, carbhat glas agus bán, agus brógaí dubh. Is aoibhinn liom ag éisteacht ceol. Ní maith liom ceol pop, is fearr liom ceol indie nó roc-cheol. Is maith liom ag dul go dtí an pictiúrlann agus ag bualadh le mo chairde. Is é New Girl an clár teilifís is fearr liom mar tá sé thar a bheith greannmhar. Is Jess an príomh caractar agus is fearr liom í mar is duine cliste agus greannmahr í. Is é Stuck in Love an scannán is fearr liom. Is maith liom é mar tá a lán príomcharactaraí agus tá siad an-difrúila. Tá sé thar a bheith siumiúil agus dramatiúl. Is aoibhinn liom Ed Sheeran, is duine cairdiúl é. Chuaigh mé go dtí a ceolchoirm an seactaine seo chaite. Chuaigh mé le mo chairde. Chuamar ann ar an luas. Bhí an áit dubh na daoine agus bhí an t-atmaisfear leictreach. Bhí oíche dochreidte againn. Seinim an giotar. Is maith liom sport agus is é cispheil an sport is fearr liom. Imrím cispheil. Ní mhaith liom aon foireann cispheil ach is maith liom a lán fhoireanna spóirt. Is í Jennifer Lawrence an duine cáiliúla is fearr liom mar is cailín an-greannmhar í.

 • gaelchat 10:36 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 7 

   
  • srjordanm 10:53 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Haigh!

  • ouzuazoraro 11:14 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit

  • ouzuazoraro 9:03 pm on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit is mise Oreva tá mé cúig bhlian déag d’aois rugadh mé ar an 24ú Meán Fómhair mile naoi gcéad nocha is a hocht. Tá mé ina chonaí i mBaile Átha Cliath. Is duine cairdiúil mé. Tá dath dubh ar mo chuid gruaige agus tá súile donn agam. Tá beirt deartháireacha agus deirfiúr anhain agam. Tá mo dheartháir an duine is sine agus tá mo dheirfúir an duine is óige.

  • ouzuazoraro 5:41 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   tà mo bheirt dhearthaireacha an spóirtúil agus is aoibhinn leis mo dheirfiúir ceol. is mise an dara duine is sine sa chlann.

  • srjordanm 8:25 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Sarah is ainm dom. Ta me cuig bhliain deag d’aois. Rugadh me ar an seachtu la is fiche la dei mi Mhean Fomhair. Is as Bhaile atha claith me. Is duine sona me. Ta dath fionn ar mo gruaige. Ta suile gorm agam.

   • srjordanm 8:31 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

    Ta beirt againn sa chlann agaus is paiste aonair me. Linda is ainm do mo mhathair agus Wayne is ainm do mo athair. Nil aon peata agam. Reitimid go mhaithe lena gceile de de gnath.

    • amyadwyer 12:17 pm on September 20, 2014 Permalink

     Dia Duit! Amy Ní Dhuibhir is ainm dom. Táim cúig bliana déag d’aois. Rugadh mé ar an tochtú déag lá de mhí na Feabhra sa bhliain míle naoi gcéad nocha is a naoi. Is as Baile Átha Cliath dom. Is duine cneasta, cairdiúil agus cliste. Tá dath dubh ar mo chuid gruaige. Tá gruaig fhada orm. Tá súile glasa orm.

     Tá triúr agam sa bhaile, mo thuismitheoirí san áireamh. Níl aon deirfiúr ná deartháir agam. Is páiste aonair mé. Is mo dhaid an duine is sine sa chlann agus is mise an duine is óige. Is duine fial, greannmhar agus dearmadach í mo mham. Is duine cliste, tuisceanach agus cairdiúil é mo dhaid. Is peata críochnaithe mé, caithfidh mé a rá. Faigheann mé mo thoil féin i gcónaí. Reitímid go h-an mhaith lena gcéile, ach uaireanta bíonn siad ag spochadh asam.

    • amyadwyer 9:44 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 9:47 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 9:49 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 9:52 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 9:55 pm on September 24, 2014 Permalink

     soundcloud.com/aadwyer/recording-5

    • amyadwyer 10:02 pm on September 24, 2014 Permalink

  • ouzuazoraro 6:59 am on September 17, 2014 Permalink | Reply

  • srjordanm 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Ta me i mo chonai i mBaile atha cliath. Teach lleathscoithe is e mo teach. Ta me i mo chonai i Bullmaile Bhailcin. Is aoibhin liom mo theach. Ta se seomrai ann. Sin iad an cistin, an seomra sui, an seomra folchta thios staighre agud tri seomra leaba thuas staighre. Ta se compordach agus spasmar. Is e mo sheomra codalta an seomra is fearr liom mar ta mo sheomra fein agam agus ta se compordach agus fairsing. Ta spas agam chun mo obair bhaile a dheanamh. Deanann me obair sa teach agus sa gairdin. Glanaim an seomrai agus ullmhaim andinnear o am go am. Is fuath liom ag obair sa gairdin. T agairdin againn os comhair agus ar chul an ti. Is gaidin deas iad agus is brea le mo maim an obair a deanamh ann. Is brea liom mo cheantar mar i9s ait deas ciuin e agus ta an chuid do mo chairde ina gconai ann fresin. Ta a lan aiseanna i mo cheantar, mar shampla : an ionad siopadoireachta, ollmhargai, pairc poibli

   • amyadwyer 1:20 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

    Táim i mo chónaí í nGlas Chnoic i mBaile Átha Cliath. Is é 67 Bóthar na Tiníleach an seoladh baile atá agam. Tá trí stór i mo theach. Tá naoi seomraí ann. Thíos staighre, tá dhá seomra suí, seomra folchta, seomra áise, agus cistín agus seomra bia mór . Tá trí seomra leapa, seomra folchta agus seomra áiléir thuas staighre. Is maith liom mo theach mar tá sé fairsing, compordach agus deamhaisithe. Táim i mo chónaí i dteach sraithe ar imeall na cathrach. Is é mo seomra leapa is fearr liom. Ligim mo scíth ansin. Tá leaba mór compordach agus teilifíseán i mo sheomra leapa.
    Cabhraím leis an obair tí sa bhaile. Glanaim mo sheomra codlata, an cistin agus na hurláir. Is breá liom ag obair sa ghairdín. Tá gairdín mór againn ar chul an tí. Tá tú ábalta snámh, dul go dtí ag siopadóireacht, siúl sa phairc agus dul go dtí an pictúírlann i mo cheantar. Is maith liom m’áit cónaithe mar tá sé ciúín agus síochánta. Tá leabharlann, pictúirlann, lárionad siopadóireacta, linn snámha, club spóirt agus páirc imearhta. Ní théim go lár na cthrach go mnic mar tá ionad siopadóireacta mór gar do mo theach. Nuair a théim go lar na cathrach téim ag siopadóireacht. Téim go dtí músaeim freisin. Tá fadhb amháin i mo cheantar. Bíonn fadhb an tráchta ann nuair a bíonn na scoileanna thart. Is daoine amaideach iad na daoine ag tiomaint ro-thapa i mo cheantar mar tá sé dainséarach.

    • ouzuazoraro 5:46 pm on September 20, 2014 Permalink

     Tá mé i mo chónaí i Tamhlacht i mBaile Átha Cliath. Is é an seoladh 20 Bóthar Thigh Motháin Thuaidh. Is breá liom mo theach, mar tá sé compordach. Tá sé seomraí ann, Sin iad an cistin, an seomra suí, seomra folctha thaus staighre agus trí sheomraí leapa.
     Roinnim mo sheomra le mo dheirfiúr. Tá mo leaba, vardrus, ríomhaire glúine, teilifís agus earraí eile i mo sheomra leapa.
     Cabhraím leis an obair tí sa bhaile. Glanaim mo sheomra codlata, an cistin agus na hurláir agus ullmhaím an dinnéar ó am go h-am. Tá gairdín os comhair agus ar chúl a tí. Tá fear agus bláthanna ann. Is gairdíní deas iad ach ní dhéanaim aon obair ann. Is breá le daid agus mo dhearthair an obair a dhéanamh ann. Tá a lán áiseanna i mo cheantar, mar shampla: leabharlann, linn snámha, ollmhargaí, clubanna spóirt de gach saghas agus pairceanna poiblí. Is áis iontach iad an pairc. Is aoibhinn liom dul ag siúl ann. Ní théim go lár na cathrach go minic. Nuair a théim go lár na cathrach, téim ag siopadóireacht.
     Cinnte is breá liom mo cheantar, ach cosúil le gach cearn den domhain tá fadhbanna ann freisin. Bíonn daoine ag tiomáint go ró-thapa tríd mo cheantar agus is rud dainsearach agus leithleasach é. Ba choir leis na Gardaí deileáil leis na daoine seo. Is daoine amaideach iad.

    • ouzuazoraro 5:36 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:00 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:04 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:07 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:09 pm on September 24, 2014 Permalink

    • ouzuazoraro 10:12 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:14 pm on September 24, 2014 Permalink

    • ouzuazoraro 10:15 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:16 pm on September 24, 2014 Permalink

    • amyadwyer 10:17 pm on September 24, 2014 Permalink

    • ouzuazoraro 10:20 pm on September 24, 2014 Permalink

   • srjordanm 12:51 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

    Taim amach le mo chairde go dti an ionad siopadoireachta go minic agus is maith liom ag dul go dti an leabharlinn. Cinte is brea liom mo cheantar ach cosuil le gach cern don domhain ta fadhbana ann fresin. Is e daoine ag caitheamh bruscar ar fud na haite fadbh i mo cheantar. Ba chuma leis na daoine seo faoin an timpeallacht. Bionn daoine ag tiomaint go ro-tapa trid mo cheantar agus is rud dainsearach e. Ach ta daoine an cairduil i mo cheantar fresin agus uaireanta is ait deas ciuin e. Ta cupla aiseanna maithe i mo cheantar. Ta ionad siopadoireachta, ollmhargai, paic pobili, leabharlinn, bialannai agus scoileanna. Is fearr liom an linn snamha.
    Taim isteach do dti lar na cathrach go minic. Taim isteach ag an deireadh seachtaine le mo chairde ar an luas. Bionn an craic againn. Nuair ata me ansin, taim isteach go dti an siopai. Is maith liom Easons, Pennys agus Tiger. Taim isteach go dti na bialannai agus cheannaigh me cafe.
    Ceapann me ta na daoine a bhfuil ag spraoi-thiomaint i mo cheantar no an ait eile an dainsearach agus amadach. Ba choir leis na Gardai deileail leis na daoine seo.

   • ouzuazoraro 5:51 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

  • ouzuazoraro 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chonaí i mbaile athá cliath. tá cónai orm i mBóthar Thigh Motháin Thuaidh. is é mo theach teach sraithe. Is breá liom mo theach, mar tá se spasmhar.

  • amyadwyer 1:35 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

   Freastlaím ar Scoil San Pól i nGlas Chnoic. Taitním ar gach ábhar. Is iad Gaeilge, stair, mata, eolaíocht, Fraincís, reiligiún agus corpoideachas na t-ábhair is fearr liom. Is maith liom eolaíocht mar tá sé suimiúil. Is maith liom mata mar is éasca liom an mhata.

   • ouzuazoraro 5:55 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé ag freastal ar mhéanscoil San Pól i nGlas Chnoic. Is scoil lán chaillíní é le timpeall seacht gcéad daltaí agus seachtó múinteoirí. is iad staidear gnó, mata, eolaiocht agus fraincís na t-ábhair is fear liom. Is é staidear gnó an t-abhar is fear liom. Ceapaim go bhfuil sé an-suimiúil.

    • srjordanm 1:00 pm on September 21, 2014 Permalink

     Ta me ag freastal ar mheanscoil San Pol i nGlas Chnoic. Is scoil caillini e le timpeall seacht gcead daltai agus seachto muinteoiri.
     Ta a lan habhair a thaitnionn liom. Is maith liom bearla, gaeilge, stair, bitheolaiocht agus eacnamaiocht bhaile. Is i bearla an t-abhair is fearrr liom ta ceapaim ta si an-suimiuil agus usaideach mar abhair. Is fuath liom mata agus tireolaiocht mar ceapim go bhfuil siad leadranach agus chasta.

    • ouzuazoraro 11:19 am on September 22, 2014 Permalink

     Is fuath liom stair mar ceapaim go bhfuil sé leadránach. Is maith liom an scoil seo. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla, dhá halla spóirt, cúirteanna cispheil agus leadóige, biallannaí leabharlann, dhá seomraí riomhaire, saotharlannaí, cistiní agus seomraí ealaíne. bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhialann, imrím spoirt i rith an rang corpoideachais sa halla spoirt agus úsáidim an saotharlann mar déanaim staidéar ar an ábhar sin. Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smideadh agus gruaig ildhaite amaideach, is cuid den saol iad, agus tugann siad seans do dhaltaí a bpearsantaí a leiriú do chach. Cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfóin stop leis an bhfoghlaimeoireacht sa rhang.
     Is math liom m’eadaí scoile mar cuireann sé stop leis an gcomortas faisin sa scoil. Tá sé úsáideach agus compordach freisin.

   • amyadwyer 11:15 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    Nach thaitn liom reiligiúin. Is fuath liom tíreolaíocht mar tá sé leadránach. Is maith liom an scoil seo mar tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla dhá halla, cistiní, bialannaí, saotharlannaí, dhá seomraí ríomhaire agus leabharlann. Úsáidaim na bialannaí, na cistiní, saortharlannaí agus na dhá hallaí. Ceapaim go bhfuil na rialacha scoile go maith. Aontaím le cuid de na rialacha. Cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfóin stop leis an bhfoghlaimeoireacht sa rang. Tá cúpla fadhbanna beag sa scoil seo. Bíonn cailíní ag bualadh sa chonairí agus ag screadáil. Caithimid culaith scoile sa scoil seo. Caithimid léine bán, geansaí glas, sciortaí glas, carabhat glas, bán agus dúghorm, stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maith liom m’eadaí scoile.

   • amyadwyer 10:21 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 10:24 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 10:26 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 10:29 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

  • srjordanm 11:17 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Ni mhaith liom Spainis agus creideamh.
   Is math liom scoil San Pol. Ta a lan aiseanna sa scoil seo, mar shampla: dha halla spoirt, cuirteanna cispheil, cuirteanna leadoige, leabharlann, dha seomrai riomhaire agus seomra ealaine. Bainim ag usaid na haiseanna. Ithim mo lon le mo chairde sa halla spoirt beag, imrim spoirt i rith an rang corpoideachais sa halla spoirt agus usaidim an seomra eacnamaiocht bhaile mar deanaim staidear ar an abhair sin.
   Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi gruaig ildaithe amaideach. Is cuid den saol iAd, agus tugann siad seans do dhaltai a bpearsantai a leiriu do chach.

   • srjordanm 7:37 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

    • srjordanm 7:41 pm on September 23, 2014 Permalink

     Is rud maith é mo chulaith scoile. Caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas agus gorm, stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maith liom mo eadaí scoil.

  • amyadwyer 6:08 pm on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Is breá liom ag léamh. Is maith liom ag bualadh le mo chairde. Is aoibhinn liom ag dul go dtí an pictúrlann. Is é CSI an clár is earr liom mar tá sé thar a bheith corraitheach. Is breá lio an caracter Greg mar sé an-greannmhar. Is é The Fault in Our Stars mar tá sé thar a bheith dramatúil. Is breá liom an caractar Gus mar tá sé greannmhar. Is breá liom gach saghas ceol ach is aoibhinn liom pop. Is é One Republic an banna ceoil is fearr liom. Tá a n-albam agam. Is é Secrets an amhrán is fearr liom a sheinneann siad. Ní feidir liom aon uirlis a sheinnt. Is maith liom spórt ach ní imrím ar aon foireann. Is é peil Ghaelach an spórt is fearr liom. Is é Baile Átha Cliath an foireann is fearr liom agus is é Stephen Cluxton an imreoir is fearr liom mat tá sé go hiontach. Is é Aidan Turner an realtóg scannáin is fearr liom. Is as Baile Átha Cliath é. Seineann sé Kili sa scannán The Hobbit. Is duine cairdiúil agus cneasta é.

   • srjordanm 7:47 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

    • srjordanm 8:05 pm on September 23, 2014 Permalink

     Is maith liom cupla clar teilifise, mar shampla, Glee, Home And Away agus Bones ach is fearr liom Grey’s Anatomy. Is clár teilifise greannmhar, drámaiocht agus brónach é faoi dochtúirí agus an ospidéal.

    • srjordanm 8:06 pm on September 23, 2014 Permalink

    • srjordanm 8:17 pm on September 23, 2014 Permalink

     Is maith liom gach saghas ceol. Is iad 2The Script an banna ceoil is fearr liom mar is bréa liom an ceoil agus tá siad as Éire. Feiceann siad mar daoine greanmhar, cairdiúil agus sona.
     Níl me abalta ceol a cahasadh ach ba bréa liom an giotár a seinn.

    • srjordanm 8:17 pm on September 23, 2014 Permalink

    • srjordanm 8:25 pm on September 23, 2014 Permalink

     Chuamar ann ar an mbus. Bhi an t-atmaisféar leictreach agus bhí oíche dochreidte againn.

    • srjordanm 8:26 pm on September 23, 2014 Permalink

    • srjordanm 8:33 pm on September 23, 2014 Permalink

     Is é Ed Sheeran an dúine cáiliúla is fearr liom. Is amhránaí é agus tá ceoil iontach aige. Chuaigh me go dti ceolchorim Ed Sheeran agus chan me na seanmhráin ar fad.

   • ouzuazoraro 4:21 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

    Is aoibhinn liom ag léamh, ag dul go dtí an pictiúrlann, ag siopadóireacht agaus ag bualadh le mo chairde. Is breá liom a lán saghanna cláranna, mar shampla cláranna bleachtaireachta agus cláranna shiamsaiochta. Is é Criminal Minds an clár is fearr liom mar tá sé thar a bheith corraitheach. Is brea liom an aisteoir Shemar Moore mar tá sé go hiontach. Is é The Fault in Our Stars an scannán is fearr liom mar tá sé suimiúil. Is brea liom an caractar Gus mar tá sé an-greannmhar. Is breá liom gach saghas ceol ach is aoibhinn liom Pop. Is í Rihanna an amhránaí is fearr liom. Ní feidir liom aon uirlis a sheinnt ach bim ag cleachtadh ag seinm an giotar. Chuaigh mé go dtí ceolchoirm Rihanna le mo chara. Bhí an t-atmaidféar leichtrech. Bhí oiche dochreidte again.
    Is maith liom spoirt ach ní imrím ar aon foireann. Is é peil an sport is fearr liom . Is é Chelsea an foireann is fearr liom agus is é Eden Hazard an imreoir is fearr liom, mar is é an imreoir is fearr ar an bhfoireann. Bhuaigh m’fhoireann an corn an bhliain seo chaite. Cluiche iontach a bhí ann, Bhí mé neirbhíseach. Bhí an t-atmaisféar leictreach..
    Is é Will Smith an an duine cáiliúla is fearr liom mar tá sé an greannmhar. Seineann sé Agent J sa scannán Men in Black 3.

   • amyadwyer 10:36 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • amyadwyer 10:38 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • amyadwyer 10:40 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:30 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:36 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:38 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:42 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:45 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:47 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:48 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   • ouzuazoraro 4:53 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • amyadwyer 10:57 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit

  • srjordanm 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Haigh. Conas ata tú?

  • srjordanm 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Go math. Cad is ainm duit?

  • srjordanm 11:01 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   *maith

  • srjordanm 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá orm. Cén aois tú?

  • srjordanm 11:07 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Táim cuig bliana déag d’aois. Ca bhfuil tú i do chonai?

  • amyadwyer 11:09 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá cónaí orm i dTamhlacht. Cá bhfuil tú i do chónaí?

  • srjordanm 11:14 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is fear lion dearg. Dean cur síos org féin.

  • amyadwyer 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath dubh ar mo chuid gruaige agus tá súile glasa agam. Agus tusa?

  • srjordanm 11:17 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath fhionn ar mo chuid gruaige agus tá tá súile gorm agam.

   • ouzuazoraro 11:19 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    is duine cainteach, cinéalta agus cairdiúil mé. Cén sort duine tusa?

  • srjordanm 11:20 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is duine greanmhar, cliste agus flaithiúíl. Inis dom faoi do chlann.

  • amyadwyer 11:24 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá cúigear again sa bhaile, is iad; mo mham, mo dhaid, mo dheartháir, mo dheirfiúr agus mé féin. Mairéad is ainm do mo mham, Seán is ainm do mo dhaid, Pól is ainm do mo dheartháir agus Úna is ainm do mo dheirfiúr.

   • amyadwyer 7:59 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Is é Pól an duine is sine sa chlann, tá sé ocht mbliana déag d’aois. Is mise an duine is óige sa chlann. Tá Úna seacht mbliana déag d’aois. Tusa?

  • srjordanm 6:35 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá ceathrar again sa bhaile. Sin iad: mo mháthair, m’athair agus mo dheartháir Liam. Is mise an duine is óige. Is é Liam an duine is sine, tá sé cuig bliana dead d’aois. An reitíonn tú go maith lé do chlann?

   • srjordanm 6:53 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Bhuel, reitíon me go maith le gach duine seachas mo dheartháir. Mí maith liom Liam. Bíonn sé ag scroiseadh mo cheann an t-am ar fad.!!

    • srjordanm 6:57 pm on October 6, 2014 Permalink

     Bhuel, is aoibhinn liom ceol R agus B, go áirithe ceol Beyonce. Chuaigh mé go dtí ceolchoirm Beyonce anuraidh san O2. Bhí sí ar fheabhas!! NASA!! Agus c
     éard fúit?

    • amyadwyer 8:02 pm on October 6, 2014 Permalink

     Cinnte Winnte! GOA! Is maith liom gach saghas ceol. Cén ceol is maith leat?

   • ouzuazoraro 9:51 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Reitíonn liom go maith le mo chlann. Is cairde maithe sinn ar an iomlan ach uaireanta táim ag troid le mo dhearthair agus mo dheirfiúir faoi rudaí amaideach cosúil leis an teilifís ó ám go h-ám. Tusa?

   • ouzuazoraro 9:58 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    I brea liom ceol roc, go háirithe ceol Snow Patrol. Ni raibh mé dul go dtí ceolchoirm Snow Patrol, ach bhí mé ag ceolchoirm na High Flying Birds le Noel Gallagher agus bhí sé dochreidte!!!!!! RTUG!!!!

 • gaelchat 10:36 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 6 

   
  • sorchafarrell 8:14 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit, Sorcha is ainm dom agus tá mé cúig bliana déag d’aois. Tá mo breithlá ar a 31 Nollaig agus is as Baile Átha Cliath mé. Tá dáth donn ar mo chuid gruaige agus tá súile gorm agam. Is duine beag agus sona

   • sorchafarrell 8:14 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    haigh

   • jennifergraham1 8:29 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    Dia duit. Jennifer Graham is aimn dom. Tá mé cuig bliana deag d’aois. Rugadh mé ar an 17ú Marta míle naoi gcéad nócha is a naoi. Tá mé i mo chonaí i dTamhlacht. is duine cairdiúil, greannmhar agus deas mé. Tá dath fionn ar mo chid gruaige.

   • aemcevoy3 11:15 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Dia duit, Aoife is ainm dom. Tá mé sé bliana déag d’aois. Tá mo breithlá ar a 4ú Deireadh Fomhair. Tá mé i mo chonaí i dTamhlacht. Is duine beag.cainteach agus cairdiúil mé. Tá dath donn ar mo chuid gruaige. Tá súile donn agam.

  • jennifergraham1 8:15 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   haigh

   • sorchafarrell 8:24 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    Is duine beag agus sona mé. Is maith liom madraí, ag dul amach le mo cairde agus ag scríobh. Ní maith liom maitamatic agus nuair a dhuisigh mé luath sa maidin. Is é ag scríobh, garchabhair agus badmantan mo caitheamh aimsire.

    • sorchafarrell 8:28 am on September 19, 2014 Permalink

     Tá cuigéar duine sa mo chlann, agus mo madra. Is í Dolores an ainm do mo mháithair agus ta sí an-cinéalta agus sona. Is é John an ainm do mo dhaid agus tá sé bheag agus níl sé cairdiúil. Tá béirth dearthaireacha agam.

    • sorchafarrell 7:25 pm on September 20, 2014 Permalink

     Is é Cillian an dearthair is óige agus Séan an dearthair is sine. Is duine cáirdiúil é Cillian agus duine crualach é Séan. Tá mo chonaí suite i mBaile Átha Cliath agus is é 32 Bothar Naomh Phádraig mo seoladh baile. Is brea liom mo teach mar tá sé trí seomra leaba anseo, agus an seomra folctha suas an staighre. Síos an staighre, tá cistin agus seomra teilifís sa dteach. Tá teach leathscoite agam agus is fearr liom mo seomra leaba. Déan mé a lán obair sa chistin.
     Níl aon rud le deanamh sa mo cheantar – tá eaglais againn agus cúpla siopa beag ach níl a lán a tharla anseo. Chuaigh mé go dtí i lár na cathrach gach seachtain! Chuaigh mé ag siopadoireacht le mo chairde. Níl a fhios agam má tá aon fadhbanna i mo cheantar. Níor chonaic mé aon duine ag tiomáint ró-thapa i mo cheantar, agus tá sé go hiontach.
     Chuaigh mé go dtí Scoil San Pól i Glaschnoic. Is brea liom Béarla agus Stair mar tá siad siumiúl agus thaitníonn mé ag scríobh.

    • sorchafarrell 11:17 am on September 22, 2014 Permalink

     Ní maith liom Mata nó Gaeilge mar ceapaim go bhfuil siad ró-dheacair. Ach,is maith liom mo scoil. Tá a lán aiseanna i mo scoil, mar shampla : dhá seomraí ríomhaire, halla spóirt, leabharlann, bialannaí, cistiní agus seomraí ealáine. Usáideann an seomraí riomhaire gach seachtain agus an leabharlann an am go h-am. Ceap go bhfuil an rialacha ceart go leor ach ní maith liom cúpla rialacha – mar shampla, “Níl aon cneaspholladh ar a aghaidh”. Ceapaim go bhfuil an rialacha seo an-amaideach. Níl a lán fadhbanna sa scoil seo mar tá an beartas frithbhulaíochta sa scoil agus níl a lán bulaíocht seo.

    • sorchafarrell 4:20 pm on September 23, 2014 Permalink

    • jennifergraham1 11:23 am on October 6, 2014 Permalink

     Tá mé ina conaí i gCil na Manach. Teach leathscoite is é mo theach. Is breá liom mo theach, mar tá sé compordach agus spasmhar. Tá sé trí seomra leaba agus an seomra folctha suas an staighre. Tá cistin, dhá seomra suí, seomra aiseanna agus leithreas síos an staighre. Is brea liom mo seomra leapa.

   • aemcevoy3 11:18 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá ceathrar again sa bhaile, mo thuismitheoirí san áireamh.

   • aemcevoy3 11:20 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá deartháir amháin agam. Is é Eoghan an ainm do mo dheartháir.

   • aemcevoy3 11:21 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Is é Eoghan an duine is óige.

   • aemcevoy3 6:25 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Is í Paula an ainm do mo mháithair agus is é Eamon an ainm do mo dhaid.

   • aemcevoy3 6:31 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Is mise an duine is sine sa chlann. Reitímid go h-an mhaith lena gcéile de gnáth. Ach uaireanta bíonn Eoghan ag spochadh asam. Briseann sé isteach nuair a bhím ag stáidear.

   • aemcevoy3 7:03 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé i mo chónaí i gCill na Manach. Is é mo theach leathscoite. Is brea liom mo theach mar tá sé compordach agus fairsing. Tá seacht seomraí ann. Tá trí sheomraí leapa agus seomra folctha thuas staighre. Tá seomra suí, cistin agus seomra bia thíos staighre. Is é mo sheomra codlata an seomra is fearr liom i mo theach. Tá an t-ádh liom. Tá mo sheomra féin agam. Tá leaba mór, vardrus, deasc, ríomhaire glúine, teilifís, seinnteoir dvdanna agus earraí eile i mo sheomra codlata.
    Glanaim mo sheomra codlata gach deireadh seachtaine. Is aoibhinn liom ag bácáil sa chistin. Tá gairdín againn os comhair agus ar chúl a tí. Tá féar, bláthanna agus crainn ann. Ní dhéanaim aon obair ann.
    Is brea liom mo cheantar. Is áit deas ciúin é. Tá na comharsana an-deas. Tá a lán áiseanna i mo cheantar mar shampla: ollmhargaí, ionad siopadoireachta, clubanna spóirt de gach saghas, pairceanna imeartha, pairceanna poiblí, tithe tabhairne agus scoileanna. Tá córas poiblí taisteal maith i mo cheantar. Ní thógann sé ach leathair chun dul isteach go lár na cathrach ar an mbus nó luas.
    Bíonn daoine ag tiomáint go ró-thapa tríd mo cheantar agus is rud dainsearach agus leithleasach é. Ba chóir leis na Gardaí deileáil leis na daoine seo.

  • sorchafarrell 4:15 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

  • sorchafarrell 4:25 pm on September 23, 2014 Permalink | Reply

  • jennifergraham1 11:14 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá cúigear againn sa bhaile, mo thuismitheoirí san áireamh. Tá beirt deartháireacha agus níl aon deirfiúr agam. Stephen agus Carl is ainm doibh. Tá Stephen an duine is sine sa chlann. Tá Carl an duine is óige sa chlann. Tá mé i lar na clarinne. Tá Stephen is sona agus cairdiúil é. Tá Carl is beag agus deas é.

  • aemcevoy3 6:29 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ag freastal ar mhéanscoil San Pól I nGlas Chnoic. Is scoil lán chailíní é le timpeall seacht gcéad daltaí agus seachtó múinteoirí. Is maith liom mata agus fraincis. Is é eagrú gnó an t-abhar is fear liom. Ceapaim go bhfuil sé an-suimiúil agus úsáideach mar ábhar. Is maith liom an mhúinteoir freisin. Is fuath liom tíreolaíocht mar cheapaim go bhfuil sí leadránach.
   Is maith liom an scoil mar tá a lán cairde anseo. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla: dhá hálla spóirt, pairc imeartha, cuirteanna cispheil, bialannaí, leabharlann, dhá seomraí ríomhaire, saotharlannaí, cistiní agus seaomraí ealaíne. Bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhialann, imrím spóirt I rith an rang corpoideachais sa halla spóirt agus úsáidim an seomra ríomhaire mar déanaim staidéar ar an ábhar sin.
   Aontaím le cuid de na rialacha. Cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfóin stop leis an bhfoghlaimeoireacht sa rang. Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smideadh agus gruaig ildhaite amaideach.
   Caithimid culaith scoile sa scoil anseo. Caithimid léine bán, geansaí glas, carabhat glas agus bán, stocaí dúghorm agus brogaí dubh. Is maith liom m’eadaí scoile mar cuireann sé stop leis an gcomortas faisin sa scoil.

   • jennifergraham1 9:19 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

    Níl aon duine ag tiomaint go ró=thapa i mo cheantar ach an gardaí.
    Tá mé ag freastail ar mhéanscoil San Pól i nGlas Chnoic. Is scoil lán challíní é le timpeall seacht gcéad daltaí agus seachtó múinteoirí.
    Is é ceol an t-abhar is fearr liom. Ceapaim go bhfuil sé suimiúil agus easca. Is maith liom an mhúinteoir fresin mar spreahann sI na scolairí chun pairt a ghlacadh sa rang. Thaitním Béarla mar tá sé easca agus úsáideach. Ní thaitním Mata mar tá sé deacair. Is fuath liom Tireolaíocht mar ceapaim go bhfuil sé leadránach agus ró-chasta. Is maith liom an scoill seo mar tá a lán cairdiúil agam.
    Tá a lán aiseanna sa scoil seo, mar shampla: halla spóirt, pairc imeatha, cuirteanna cispheill, bialannaí, leabharlann, dhá seomra riomhaire, saotharlannaí, cistiní agus dhá seomra ealaíne.
    Bainim úsáid na háiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhialinn. Imrím spoirti rith an rang corp oideachais sa halla spoirt agus úsáidim an saotharlann mar déanaim stáidéar ar an ábhar Fisic.
    Aontaím le cuid de na rialacha. Cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfóin stop leis an bhfoghlaímeoieacht sa rang. Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smideadh agus gruaig ildhaite amaideach.
    Níl aon fadhbanna sa scoil seo. Caithimid culaith scoile sa scoil seo. Caithimid Léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas agus bán, stocaí dúghorm agus brogaí dubh.

   • aemcevoy3 5:45 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

  • jennifergraham1 8:40 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

   Is brea liom mo theach mar tá sé nua-aoiseach agus spasmhar. Tá mo seomra codlata an seomra is fearr liom mar tá sé compordach agus príobháideach. Tá mo seomra féin agam. Tá an leapa, seilf leabhar, vardús , deasc agus teilifís i mo sheomra codlata.
   Ghlanaim an miasa gach lá agus Ghlanaim mo sheomra codlata gach seachtain. Is gairdíní
   deas iad ach ní dhéanaim aon obair ann. Is brea le mo mham an obair a dhéanamh ann.
   Is aoibhinn liom mo cheantar. Tá an chid is mo do mo chairde ina gcónaí ann. Tá a lán áiseanna deas i mo cheantar, mar shampla: an ionad siopadoireachta, ollmhagadh, paireanna imeatha, scoileanna agus ionad pobail. Deanaim lúthchleasaíocht le mo cheantar.
   Teim isteach go lár na cathrach go minic ar an mbus nó Luas. Déanaim ag siopadoriocht agus ag ith sa bialinn nuair a bhionn mé i lár na cathrach.
   Tá fabhanna i mo cheantar. Tá fadhb ann maidir le deagoirí ag crochadh timpeall i rith na gach seachtaine. Bíonn cuid acu ag mí-úsáid alcól.

   • jennifergraham1 9:35 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

    Tá mo caitheamh aimsire a lán agam. Tá mé comhalta a lúthchleasaíocht. Téim mé go dtí ag marcaíocht capaill gach deireadh seachtaine. ImrÍm mé veidhlín gach lá agus tá mé comhalta a ceolfhoireann.
    Is maith liom ag féachaint ar an teilifís. Is í Gossip Girl an clár is fearr liom mar tá sé dramatúil agus suimiúil.

  • aemcevoy3 7:55 pm on October 8, 2014 Permalink | Reply

   Is maith liom ag siopadóireacht agus ag siúil. Siúilim gách lá timpeall an cheantar. Is breá liom ag éisteacht le ceol agus ag féachaint ar an teilifís. Is breá liom a lán saghanna cláranna, mar shampla cláranna grinn, cláranna drámaí agus cláranna uafáis. Is é ‘American Horror Story’ an clár teilifíse is fearr liom mar tá sé thar a bheith suimiúil agus scanrúil. Is é ‘Pulp Fiction’ an scannán is fearr liom mar tá sé thar a bheith greannmhar agus dramatúil. Is brea liom an caractar ‘Vincent Vega’ mar tá sé suimiúil agus greannmhar.
   Is breá liom gach saghas ceol ach is aoibhinn liom abharclann ceoil. Is iad ‘Chicago’, ‘Grease’, ‘Mamma Mia’ agus ‘Phantom of the Opera’ an albaim is fearr liom. Is í Marina and the Diamonds an amhránaí is fearr liom. Ní raibh mé abalta ceol a chasadh ach is aoibhinn liom ag canadh.
   Chuaigh mé go dtí ceolchoirm One Direction i bPáirc na Chrócaigh Bealtaine seo caite. Cheannaigh mo chara Cáit na ticéad ar an idirlíon. Thug sí ticéad dom. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm le Cáit ar an mbus. Bhí an áit dubh le daoine agus bhí an t-atmaisfear leitreach ann. Bhí sé ag stealladh báistí an oíche ar fad. Bhíomar fliuch go craiceann.
   Is fuath liom spórt. Ceapaim go raibh sé dáinsearach agus salach! Ní imrím aon sport. Is í Marina Diamandis an realtóg ceoil is fearr liom. Is duine cineálta agus cumasach í. Bhuail mé le Marina tar éis an ceolchoirm i Samhain dhá mhíle agus a dó dhéag.

 • gaelchat 10:36 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 5 

   
  • memills2013 8:03 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit Demi!

  • ddjones5 8:03 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit Máire!

  • memills2013 8:04 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is mise Mháire 🙂

  • memills2013 8:05 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Táim cuig bhlian deag d’aois!

  • ddjones5 8:24 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is mise Demi. Táim cuig bhlian déag d’aois. Rugadh mé ar an 10ú Meitheamh mile naoi gcead nocha is a naoi. Ta mé ina chonaí Droimneach, i mBáile Átha Cliath.

  • ddjones5 8:26 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cairdiúil mé. Tá suile donna agam agus tá dath donn ar mo chuid gruaige. Ta mé ard. Tá ceithre i mo chlann. Tá déarthair amhain agam.

  • memills2013 8:26 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Rugadh mé ar an fiche lá mí an Mharta 🙂 Tá mé ina chonai sa Cromghlinn! Is duine ciúin mé:) Tá dath fionn ar mo chiud gruaige. Tá súile gorm agam.Tá beirt dheirtháireacha agam agus beirt deirfiúreacha agam. Tá Robert an ceathrú fiche bhlian d’aois, tá Joseph an sé fiche bhlian d’aois, tá Bernadette naoi fiche bhlian d’aois agus tá Elizabeth traocha bhlian d’aois. Is duine cairdiúil é Robert, Is duine deas é Joseph, is duine leisciúil í Bernadette agus is duine ciste í Elizabeth. Tá mé ina chonai sa Bhaile Átha Cliath 12. Mo teach go deas, tá sé mhór 🙂 Is maith liom mo teach. Tá mo teach leathscoite.

  • memills2013 1:54 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Is fearr liom mo seomra leaba mar tá sé ar no seomra!! Tá mé ag obair sa ghairdin 🙂 Is breá liom áit a bhfuil cónaí orm! Tá leabharlann síos an bóthar! Níl mé dul go dtí isteach í lar na cathrach go minic. Ta sé a lán fadhbanna I mo cheantar! Is iad na daoine álainn! Téim ar scoil i naomh pól ! Is maith liom Oirfide ealaíon, eacnamaíocht bhaile, ceol agus Fraincis! Is fearr liom Oirfide ealaíon mar ta sent an-simiul agus síochánta!!

  • memills2013 11:23 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Ni maith liom Mata! Is fuath liom tireolaíocht!! Ní maith liom tireolaíocht mar tá sé leadranach! Is maith liom scoil am go h-am. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla dhá halla spóirt, cúirteanna cisphell, cúirteanna leaedóige , leabharlann, dhá seomraí riomhaire 🙂

  • memills2013 9:42 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   Shá , úsáid mé cuid acu . Tá cuid acu cothrom , nach bhfuil roinnt . No, ní féidir liom smaoineamh ar . Chaitheamh mé sciorta , geansaí agus léine sa scoil . Is breá liom léamh , ag siúl ar mo mhadraí agus ag éisteacht le ceol .

  • memills2013 10:56 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit!!

  • ddjones5 10:57 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Conas atá tu?

  • memills2013 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go maith! Conas atá tú?

  • ddjones5 10:59 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Cad is ainm duit?

  • memills2013 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Máire is ainm dom, agus tusa?

  • ddjones5 11:01 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá ormsa. Cen aois thu?

  • memills2013 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Táim sé bhlian d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí?

  • memills2013 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Táim sé bhlian d’aois, agus tusa?

  • ddjones5 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cuig bliana d’aois. Ca bhfuil tú i do chónaí.

  • memills2013 11:06 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chónaí i dTamhlacht, agus tusa?

  • ddjones5 11:07 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chonaí i Glaschnoic. Cad dath is fear leat?

  • memills2013 11:09 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí, tusa?

  • ddjones5 11:10 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dearg. Déan cur síos ort féin.

  • memills2013 11:11 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath dub ar mo chuid gruaige. Tá súile glas agam. Agus tusa?

  • memills2013 11:11 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   dubh*

  • ddjones5 11:13 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath fhionn ar mo chuid gruaig agus tá súile glas agam.

  • memills2013 11:14 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cainteach, cinéalta agus cairdiúil mé. Cén sort duine tusa?

  • ddjones5 11:15 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé greannmhar, cliste, agus flaithiúi. Inis dom faoi do chlann?

  • memills2013 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá seisear againn sa bhaile. Tá mo mham, mo dad, mo deartháir, mo deirfiúr agus misé. Mairéad is ainm do mo mham, Seán is ainm do mo dhaid, Pól is ainm do mo dheartháir agus Úna is ainm do mo dheirfiúr. Is duine Pól é óige, tá sé ocht mbliana déag d’aois. Is mise an duine is sine, agus tá Úna seacht mbliana deag d’aois. Tusa?

  • ddjones5 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá ceathrar again sa bhaile. Sin iad: mé féin, mo máthair, m’athair agus mo dheartháir Liam. Is mise an duine is sine. Is é Liam an duine is óige, tá sé cúig bliana d’aois. An reitíonn go maith leat i do chlann?

  • memills2013 6:14 pm on October 7, 2014 Permalink | Reply

   ->Is maith liom no chlann. is cairde muidne ar an iomlán, ach ta me ag troid leis mo dhearthair agus no dheirfiúr faoid rudaí amaideach, cosúil leis an an teilifís ó am go h-am. Ceard thusa?
   ->cinnte winnte!!!!!!! Is maith liom gach saghas ceol, ceard thusa?
   ->Is brea liom ceol ROC, go háirithe ceol snow patrol. Ní raibh me ag ceoilchorim Snow Patrol riamh, ach bhí me ag cheolchoirim na high flying birds le noel gallagher agus bhí sé drochreidte! RTUG!

 • gaelchat 10:35 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 4 

   
  • tafleming 11:00 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   haigh jade !!

  • jadejohnston 11:15 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Haigh

  • tafleming 11:16 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Dia Duit !!

  • tafleming 11:17 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Is mise Tara Fleming

  • jadejohnston 11:17 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   tara, bhris tú é.

  • tafleming 11:20 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Ní bris mé é

  • tafleming 5:13 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Dia Duit ! Is mise Tara Fleming. Tá mé cúig bliana deag d’aois. Rugadh mé ar an Seachtú Lá Déag dé mhí Lúnasa sa bhliain míle noai gcéad nócha is a naoi. Is as bhaile atha cliath mé. Is duine cairdiúil, foighneach agus álainn mé.Tá dath donn ar mo chuid gruaige. Tá súile gorm agam. Tá seisear i mo chlann. Tá beirt deartháireacha agus deirfuir amhain agam. Is mise an dara duine is sine sa chlann. Tá Áoife níos sine ná mé, tá sí seacht mbliana deag d’aois.Tá Eoghan agus Óisín níos óige ná mé, tá siad aon bliana deag d’aois agus ocht mbliana d’aois.Is duine greannmhar Eoghan. Is duine beag Óisín. Is duine cainteach Áoife.

  • tafleming 8:27 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia Duit !!
   Tá mé i mo chónaí i mbaile atha cliath.
   bóthar Huband,an Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12.
   Teach leathscoite is é mo theach. Is breá liom mo theach,mar tá sé spasmhar.

  • jadejohnston 8:30 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Is mise Jade. Tá mé cúíg bhliana déag d’aois. Rugadh mé ar an séiú lá déag de mí Samhain sa bhliain míle naoi gcéad nócha is a hocht. Is as Baile Átha Cliath mé. Is duine cairdiúil agus ciúin mé. Tá dath donn agus fionn ar mo chuid gruaige. Tá suile donn agam. Is maith liom ceol. Is brea liom na banna: Paramore, The Pretty Reckless, Fall Out Boy, Blink-182, The Used Tá ceathrar i mo chlann. Tá deirfiúr amháin agam. Tá Yasmin níos sine ná mé. Is duine greannmhar, cainteach agus cairdiúil í. Éirím go maith le mo dhaid agus mo dheirfiúr. Bíonn mo mham agus mise ag argoint. Tá trí gnóthaí ag mo thuismitheoirí; an caife agus dhá gruagairí. Tá mo deirfiúir ag freastal seirbhísí do dhaoine fásta. Táim i mo chónaí i dTamhlacht i mBaile Átha Cliath. Tá seoladh baile ‘Fiche is a cúig Cuirt Choillte Léamháin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath fiche is a ceathar’ agam.

  • jadejohnston 11:23 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Is mise Jade. Tá mé cúig bliana déag d’aois. Rugadh mé ar an séú lá déag de mhí Samhain sa bhliain míle naoi gcéad nócha is a hocht. Is as Bhaile Átha Cliath mé. Is duine cairdiúil agus ciúin mé. Tá dath donn agus fionn ar mo chuid gruaige. Tá suile donn agam. Is maith liom ceol. Is brea liom na bánna: Paramore, The Pretty Reckless, Fall Out Boy, Blink-182, The Used. Tá ceathrar i mo chlann. Tá deirfiúr amháin agam. Tá Yasmin níos sine ná mé. Is duine greannmhar, cainteach agus cairdiúil í. Éirím go maith le mo dhaid agus mo dheirfiúr. Bíonn mo mham agus mise ag argoint. Tá trí gnóthaí ag mo thuismitheoirí; an caife agus dhá gruagairí. Tá mo deirfiúir ag freastal seirbhísí do dhaoine fásta. Táim i mo chónaí i dTamhlacht i mBaile Átha Cliath. Tá seoladh baile ‘Fiche is a cúig Cuirt Choillte Léamháin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath fiche is a ceathar’ agam. Cónaíím le mo thuismitheoirí agus mo dheirfiur. Éirím go maith le mo dheirfiur. Rinne mé a lán sa bhaile. Glánaim an teach gach lá agus fánaim le mo dheirfiur ag an deireadh seachtaine nuair atá mo thuismitheoirí ag obair. Is maith liom mo theach

  • tafleming 5:08 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   IS é mo sheomra codalta an seomra is fearr liom i mo theach mar tá sé ciúin.Roinnim mo sheomra le mo dheirfiúr. Glán mé mo sheomra codalta ach Ní ndéanann mé aon obair sa ghairdin.

   • tafleming 5:29 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé traenálaí sa Liffey Geals G.A.A. Is maith liom mo cheantar. Is áit deas é. Tá an chuid is mo de mo chairde ina gcónaí ann fresin. Tá a lán áiseanna i mo cheantar, mar shampla: an ionad siopadoireachta, pairceanna imeartha agus scoileanna. Chuaigh mé isteach go lár na cathrach go minic.

    • tafleming 5:42 pm on September 24, 2014 Permalink

     Téim isteach go lár na cathrach go minic. Nuair a bhím lár na cathrach téim ad siopadoireachta. Cinnte is breá liom mo cheantar,ach cosúil le gach cearn den domhain tá fadhbanna ann freisin. Tá an rata coiriúlacht ag meadú fresin. Sin scroiseadóireacht agus robáil. Cuireann na daoine seo imní ar mhuintir na háite.Bíonn daoine ag tiomáint go ró-thapa tríd mo cheantar agus is rud dainsearach agus leithleasach é. Ba chóir leis na Gardaí deileáil leis na daoine seo. Is daoine bómánta é mar tá sé contúirteach ag tiomaint go ró-thapa.

   • tafleming 4:56 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • tafleming 6:06 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ag freastal ar mhéanscoil San Pól i nGlas chnoic. Is scoil lán chailíní é le timpeall seacht gcéad daltaí agus seachtó minteoirí.Thaitím Béarla, Stair agus Gearmánis.Is í mata an t-abhar is fearr liom. Ceapaim go bhfui sí úsáideach mar ábhar. Nach dtaitním ceol agus Fisic. Is fuath liom ceimic mar ceapaim go bhfuil sé leadranach.

   • tafleming 6:13 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

    Is maith liom an scoil seo mar tá gach duine deas. Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla Dhá halla spóirt, pairc imeartha bialannaí agus dhá seomraí riomhaire. Bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mi lón le mo chairde sa bhialann, imrím spoirt i rith an rang corp oideachais sa halla spoirt agus úsáidim an seomra riomhaire mar déanaim staidéar ar an ábhar sin.

    • tafleming 6:25 pm on September 24, 2014 Permalink

     Cheap me go bhfuil na rialacha cothrom. Ní féidir liom buíochas nach bhfuil cead againn chun dul amach le haghaidh lón.Caithimid culaith scoile sa scoile seo. Caithimid léine bán, geansaí glas,sciorta glas,carabhat glas agus bán, Stocaí dúghorm agus brogaí dubh.
     Is maith liom ag feachaint ar an teilifís. Is breá liom ag éisteacht le ceol.

   • tafleming 5:15 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • tafleming 5:23 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • jadejohnston 10:55 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia Duit

  • tafleming 10:55 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Conas ata tú?

  • tafleming 10:57 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go maith. Cad is aimn duit?

  • jadejohnston 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Máire is ainm dom, agus tusa?

  • tafleming 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle is ainm dom. Cen aois tú?

  • jadejohnston 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé sé bhlian déág d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí?

  • tafleming 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cuig bhiana deag d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí.

   • tafleming 11:09 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé cuig bhlian deag d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí

  • jadejohnston 11:05 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá cónaí ormsa i dTamhlacht, agus tusa?

   • tafleming 11:07 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé i mo chónaí i nGlaschnoic. Cén dath is fear leat?

  • jadejohnston 11:08 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí, tusa?

  • jadejohnston 11:11 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá gruaig dubh angus súile glas agam. Agus tusa?

  • tafleming 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath fhionn ar mo chuid gruaig agus tá súile glas agam

  • jadejohnston 11:13 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cainteach, cinéalta agus cairdiúil mé. Cén sort duine tusa?

  • tafleming 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé greannmhar, cliste agus flaithiúil. Inis dom faoi do chlann

   • tafleming 11:23 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá ceathrar againn sa bhaile. Sin iad mé féin, mo máthair. m’athair agus mo dheartháir Liam. Is mise an duine is sine. Is é Liam an dune is óige, tá sé cuig bliana d’aois. an reitíonn go maith leat le do chlann.

  • tafleming 4:20 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   Bhuel,reitíonn go maith liom le gach duine seachas mo dheartháir. Ní maith liom é. Bíonn sé ag scroiseadh mo cheann an t-am ar fad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • tafleming 4:25 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

    Bhuel, is aoibhinn liom ceol RnB, go áirithe ceol Beyoncé. Chuaigh mé go dtí ceolchoirm Beyoncé anuraidh san O2. Bhí si ar fheabhas !!!!!!!! NASAA!!! Agus céad fút?

 • gaelchat 10:35 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 3 

   
  • cmphelan2013 10:52 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit niamh

  • nmobrien1 10:55 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Haigh Claire

  • cmphelan2013 11:11 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit

  • cmphelan2013 11:16 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   tá mo breithla ar an 7 nollaig

  • cmphelan2013 11:18 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   tá gruaig donn agaim agus suile glas agam

  • cmphelan2013 11:23 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   is duine deas mé agus is maith liom caint le mo chairde

  • nmobrien1 9:01 pm on September 15, 2014 Permalink | Reply

  • cmphelan2013 7:59 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

  • cmphelan2013 8:03 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   tá mé i mo chonaí in cluain dolcain i mbalie átha cliath

  • cmphelan2013 8:14 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   tá mé i mo chonaí i dteach leathscoite

   • cmphelan2013 8:18 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    tá ceirthe seomraí leapa i mo teach aguse dhá seomraí folchta

    • cmphelan2013 8:19 am on September 19, 2014 Permalink

     4 Chéide na Mainistreach cluain dolcain baile átha cliath

  • cmphelan2013 8:21 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   I mo sheomra codlata ta dath corcra ar an balla agus dath donn ar an leaba

  • cmphelan2013 8:27 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   is aiobheann liom mo teach mar tá a lán seomraí ann . tá teach mhór agam ach tá mo teah an deas

  • cmphelan2013 4:47 pm on September 20, 2014 Permalink | Reply

   tá teach leach scoite agam. déan me a lán obair sa teach mar shampla Scuab mé an t-urlár agus nigh mé an créghréithe. is maith liom mo áít cónaithe mar tá a lán áiseanna mar shampla linn snamha agus a lán scoileanna. chuaigh mé istach i lár na catherach go minic le mo chairde agus mo deirfuir . chuaigh mé ag siopadóireachta agus cheannaigh mé éadaí agus brogaí. tá fadhbanna i mo theaghlach mar tá fadhbanna i ngach teaghlach ach tá áthas orainn. ní maith liom daoine ag tiomaint ro thapa i mo cheantar mar ta daoine beag ag imirt. freastailím scoil san phól i nglascnioc. is maith liom gailge, bearla agus ceoil. is e ceoil an tabhair is fearr liom. is maith liom ceoil mar tá sé an simiul.

  • nmobrien1 10:57 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Ta me i gconai i mbaile athat cliath 🙂

  • cmphelan2013 11:04 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   ní maith liom mata agus eolaiocht. is fuath liom mata mar ceapaim go bhfuil se leadránach.

   • nmobrien1 11:11 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    Ta me i baile Sli Mhainear an Teampaill

   • cmphelan2013 11:14 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    is maith lion an scoil an scoil seo mar tá an daoine deas agus tá na muinteoirí deas . tá an lán aiseanna sa scoil seo mar shampla leabharlann, halla mhór agus cafe mhór . bainim úasaid as cuid de háiseanna . ithim mo lón le mo chairde sa cafe. imrim sport sa halla spoirt.

  • cmphelan2013 11:16 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   ceapaim go bhfuil na rialacha na scoile fairealta.

  • cmphelan2013 11:23 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

  • cmphelan2013 6:44 pm on September 26, 2014 Permalink | Reply

  • nmobrien1 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit

  • cmphelan2013 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   conas atá tú

  • cmphelan2013 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   cad is ainm duit

  • nmobrien1 11:01 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Máire is aimn dom, agus tusa?

  • cmphelan2013 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   síle is ainm dom agus túsa

  • cmphelan2013 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   síle an t-ainm atá ormsa cen aois tu?

  • nmobrien1 11:05 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé se bliana deag d’aois, agus túsa?

  • cmphelan2013 11:06 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá mé cuig bliana deag d’aois. cá bhfuil tú i do chónai

  • nmobrien1 11:07 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i gconaí i dTamhlacht, agus túsa?

  • cmphelan2013 11:10 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá mé i mo chonaí i nglascnioc. cad é an dathe is fearr leat

  • nmobrien1 11:11 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí agus túsa?

  • cmphelan2013 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   dearg . déan cur sios ort féin

  • nmobrien1 11:14 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mo gruaig dubh agus tá mo súile glas, agus túsa?

  • cmphelan2013 11:15 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá dath fhionn ar mo ghruaig agus tá mo suile glas

  • nmobrien1 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cainteach, cinéalta agus cairduil orm. Cen sort duine túsa?

  • cmphelan2013 11:18 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá mé greannmhar, cliste agus flaithúil . inis dom faoi do chlann

  • nmobrien1 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá siad sa bhaile, sin iad: mo mhám, mo dhaid, mo dhearthair agus Úna mo dheirfiúr. Is é Pól agus duine is óige é, tá se ocht bhliana deag d’aois. Is mise an duine is sine, agus tá Úna seacht bhliana deag d’aois. Túsa?

  • cmphelan2013 7:57 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá ceathrar againn sa bhaile. sin iad: mo mhaithair m’athair agus mo dhearfar liam. mise an duine is sine. is e liam an duine is óige , tá sé cúig blaina deag d’aois. An reitíonn go maith le do chlann

  • cmphelan2013 8:24 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

   bhuel, reitím go maith le gach duine seachas mo dhearthair. ní maith liom é. bíonn sé ag scriocheach mo cheann an t-ám ar fad!!!!!!!!!!

   • cmphelan2013 8:27 pm on October 6, 2014 Permalink | Reply

    bhuel, is aiobheann liom ceol rnb go áirthe ceol beyonce . chuaigh mé go dtí cheolchoirm beyonce anuraidh san o2. bhí sé ar fheabhas!!! NASAA agus ceard faoi tusa

 • gaelchat 10:35 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 2 

   
  • akneary 10:53 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit

  • akneary 11:11 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   cad is ainm duit ?

  • kpdeering 11:11 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit

  • akneary 11:14 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Amy is ainm dom

  • kpdeering 11:15 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   Kellie is ainm dom

  • kpdeering 9:00 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cúig bliana déag d’aois. Is é an dáta ar mo lá breithe an 15 Iúil. Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Tá mé gruaig donn agus súile donn. Tá mé gearr freisin. Tá ceithre duine i mo theaghlach. Tá cónaí orm le mo thuismitheoirí agus mo dheartháir. Tá deartháir amhain agam. Tá mé níos sine ná mo dheartháir. Is é mo dheartháir an-mhaith ag spóirt. Tá mé i mo chónaí i dteach sraithe. Is é mo theach mór go leor. Tá trí sheomra codlata agus trí seomraí folchta. Is maith liom mo theach. Tá mo sheomra codlata an seomra is fearr liom mar is é an seomra is mó sa teach. Tá go leor siopaí i mo cheantar

  • akneary 8:08 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Amy is ainm dom

   Tá mé sé bliana deag d’aois

   30ú lá de Iuil 1998

  • akneary 8:09 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is as Baile Átha Cliath

  • akneary 8:10 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cáirdiul mé

  • akneary 8:11 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cáirdiul me agus is breá liom spóirt. Imírt me sacar

  • kpdeering 8:12 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Kellie is ainm dom.
   Tá mé cúig bliana déag d’aois.
   Rugadh mé ar an 15ú lá de mhí Iúil.

   • kpdeering 8:24 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

    Is duine beag mé. Tá gruaig dhonn orm. Tá súile donn orm. Tá deartháir amháin agam. Cian is ainm do mo dheartháir. Tá ceathrar againn sa baile, mo thuismitheoiri san aireamh.

  • akneary 8:12 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá ceithre daoine i mo chlan;mo deirfuir,mo mhan mo dhad agus mé.

  • akneary 8:13 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Deirfúir amhain

  • akneary 8:14 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is cúpla orainn

  • akneary 8:15 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is duine cairdúil orainn

  • akneary 8:16 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá me ina chonaí i mbaile Átha Cliath

  • akneary 8:20 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   39 Bóthar Bheanna Boircha Dríomnach Baile Átha Cliath 12

  • akneary 8:23 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá trí seomrai codlata, cistín amhain,dha seaomra suí agus dó seomraí folca i mo theach. Tá mo seomra codlata an-deás. Ta na balla corcrá agus bán agus tá postairi sa bhalla friesin

  • akneary 8:23 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is maith liom mo theach

  • akneary 8:25 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Is fearr liom mo seomra codlata

  • akneary 8:27 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   mar tá sé an-deas

  • akneary 4:09 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   i mó cheantar, imrionn mé sacar agus dúil mé amach le mó chairde

  • kpdeering 8:36 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé níos sine ná mo dheartháir.Is breá le mo dheartháir spóirt. Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath. Is é mo sheoladh Coille Rua Cill na Manach. Teach leathscoite is é mo theach. Tá naoi seomraí ann. Is maith liom mo theach mar tá sé compordach agus spasmhar. Is é mo sheomra codlata an seomra is fearr liom i mo theach. Is maith liom mo sheomra codlata mar tá sé an-mhór agus ciúin. Cabhraím leis an obair tí sa bhaile. Glanaim mo sheomra codlata, seomraí folchta agus an cistín. Is maith liom mo cheantar. Is áit deas ciúin é. Tá a lán aiseanna i mo cheantar mar shampla : an ionad siopadoireachta, clubanna spoirt, dhá scoil,pairceanna imeartha, agus ollmhargaí.Téim go dtí an lár na cathrach go minic.Nuair a théann mé go dtí an lár na cathrach liom dul ag siopadóireacht. Níl aon fadbhanna i mo cheantar, ach ní maith liom daoine ag tiomáint ró-thapa i mo cheantar. Tá mé ag freastal ar mhéanscoil San Pól i nGlas Chnoic.Is é ceol an t-abhar is fearr liom. Ní maith liom mata mar ceapaim go bhfuil sé leadránach agus ró-chasta.

  • akneary 11:00 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Is maith liom an scoil seo

  • akneary 11:04 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   ta a lan aiseanna i mo scoil mar shampla:an halla spoirt, an seomrai roimhra, an labharlann agus an cafe

  • akneary 11:08 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   cheap me tå an rialacha na scoile fairalta

  • akneary 11:09 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   nil aon fabhanna sa scoil seo

   • akneary 11:13 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    is maith liom ag snamh agus is brea liom ag imirt sacar

  • kpdeering 11:13 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Is fuath liom corp oideachas mar ceapaim go bhfuil sé leadránach.
   Is maith liom an scoil seo.
   Tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar shampla : dhá halla spoirt, pairc imeartha, dhá seomraí riomhaire,saotharlannaí,cistíní,leabharlann, bialannaí,seomraí ealaíne, cúirteanna cispheil agus a lán seomraí eile.
   Bainim úsáid as cuid de na háiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhialann, imrím spoirt i rith an rang corp oideachais sa halla spoirt agus úsáidím an seomra ceol mar déanaim staidéar ar an ábhar sin.
   Ceapaim an rialacha na scoile ceart go leor.
   Níl aon fadbhanna sa scoil seo.
   Caithimid culaith scoile sa scoil seo. Caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas agus bán (dúghorm) stocaí dúghorm agus brogaí dubh.
   Ní maith liom m’eadaí scoile mar ceapaim go bhfui siad granna agus seanfhaiseanta.

   • akneary 11:14 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    is “keeping up with the kardashians” an clad teilifis is fear liom mar ta se an-simuil

   • kpdeering 11:15 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

    Is maith liom ag éisteacht le ceol, ag féachaint ar an teilifís, ag bualadh le mo chairde agus ag siopadóireacht.

  • akneary 1:25 pm on September 24, 2014 Permalink | Reply

  • kpdeering 6:33 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

   Is é ‘Home And Away’ an clar teilifíse is fearr liom mar tá sé an suimiúil agus dramatúil. Is é Mean Girls an scánnan is fearr liom mar tá sé greannmhar.

   Is í Beyoncé an amhránaí is fearr liom mar tá sí go hiontach. Chuaigh mé go dtí an ceolchoirm Katy Perry san O2 agus tá sí an mhaith.

   Ní maith liom spoirt agus ní imrím aon spoirt. Ach is é Baile Átha Cliath an fhoireann is fearr liom. Is í Beyonce an duine cáilúla is fearr liom

  • kpdeering 6:57 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • kpdeering 7:02 pm on September 25, 2014 Permalink | Reply

  • kpdeering 10:56 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit. Conas atá tú?

  • akneary 10:59 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé go maith. Conas atá tú?

  • kpdeering 10:59 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Cad is ainm duit?

  • akneary 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Máire is ainm dom, agus túsa

  • kpdeering 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá orm. Cén aois tú?

  • akneary 11:10 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé sé bhliana déag d’aois, agus túsa?

  • kpdeering 11:10 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cúig bliana déag d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí?

  • akneary 11:11 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ina chonaí i dTamalacht, agus túsa ?

  • kpdeering 11:12 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé i mo chónaí i nGlaschnoic. Cén dath is fearr leat?

  • akneary 11:13 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Buí, agus túsa ?

  • kpdeering 11:14 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Dearg. Déan cur síos ort féin.

  • akneary 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mo gruaig dubh, agus tá mo súile glás. Agus túsa?

  • kpdeering 11:17 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá dath fionn ar mo chuid gruaige agus tá súile glas agam.

  • akneary 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Is dúine cainteach,cinéalta agus cairdiúl mé. Cén sort dúine túsa ?

  • kpdeering 11:22 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé greannmhar, cliste aguis flaithiúil. Inis dom faoi do chlann.

   • kpdeering 11:23 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

    Tá mé greannmhar, cliste agus flaithiúil. Inis dom faoi do chlann

   • akneary 6:00 am on October 9, 2014 Permalink | Reply

    Tá sé daoine i mo chlann;mo mham, mo dhaid,mo dearthar, mo deirfuir agus mé feín. Mairéad is ainm do mo mham, Séan is ainm do mo dhaid, Pól is ainm do mo dearthar agus Una is ainm do mo deirfuir. Is é Pól an duine is óige, tá sé ócht bhliana d’aois. Is mise an duine is sine agus tá Úna seacht bhliana deag d;aois.. Túsa?

  • kpdeering 7:13 pm on October 8, 2014 Permalink | Reply

   Is duine greannmhar, cliste agus flaithiúil mé. Inis dom faoi do chlann.

   • kpdeering 7:19 pm on October 8, 2014 Permalink | Reply

    Tá ceathrar againn sa bhaile , sin iad: mé féin, mo mham, mo dhaid agus mo dheartháir. Is mise an duine is óige sa chlann. Is é Liam an duine is sine , tá sé cúig bliana deag d’aois. An reitionn go maith lé do chlann?

    • kpdeering 7:21 pm on October 8, 2014 Permalink

     Bhuel, reitíonn me go maith le gach duine seachas mo dheartháir. Ní maith liom Liam. Bíonn sé ag scroiseadh mo cheann an t-am ar fad.

    • kpdeering 7:26 pm on October 8, 2014 Permalink

     Bhuel, is aoibhinn liom ceol R agus B, go áirithe ceol Beyoncé.Chuaigh mé go dtí ceolchoirm Beyoncé anuraidh san O2. Bhí sí ar fheabhas! NASA!

     Cén ceol is maith leat??

    • akneary 6:04 am on October 9, 2014 Permalink

     Reitíonn go maith liom le mo chlann. Is chairde uirthi,ach bím ag tríód le mo dearthair agus mo deirfuir faoi rudaí amaideach cósuil leis an teilífís ó am go h-am. Ceard túsa?

  • akneary 6:05 am on October 9, 2014 Permalink | Reply

   cínnte winnte ! GOA Is maith liom gach saghas ceoil, céárd túsa?

  • akneary 6:09 am on October 9, 2014 Permalink | Reply

   Is breá liom roc,go háírithe ceoil Snow Patrol. Ní raibh mé ag ceoilchorm Snow Patrol riamh, ach bhí mé ag cheoilchorm na High Flying Birds le Noel Gallagher agus bhí sé go híóntach! RTUG!

 • gaelchat 10:34 am on September 15, 2014 Permalink | Reply  

  Dia duit 1 

   
  • ctbrady 10:53 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   haigh sinead

  • gaelchat 11:09 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

  • samccullagh 11:12 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit

  • samccullagh 11:18 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit.
   Sinead is ainm dom.
   tá mé

  • ctbrady 11:21 am on September 15, 2014 Permalink | Reply

   dia duit is mise caitlin brady tá mé cúig bhlian déag d’aois rugadh mé ar an 7ú lá de Aibreán 1999. Tá mé ina chonaí i mBaile Átha Cliath i nGlas cnoc. Is duine sásta agus cainteach mé.

  • ctbrady 5:13 pm on September 16, 2014 Permalink | Reply

   Tà seisear daoine I mo chlann Fuair mè beirt dearthaireacha agus dierfiúir amhain tà mo dhearthair Liam an spóirtúil agus is aoibhinn leis mo dhearthair Aaron ceol is babóg í mo dhierfiúir Niamh ach tà sí greanmhar tà mo bheirt dearthaireacha agus mo dierfiúir níos óige ná mise

  • samccullagh 8:18 pm on September 17, 2014 Permalink | Reply

  • samccullagh 8:20 pm on September 17, 2014 Permalink | Reply

   Dia duit
   Sinead is ainm dom.
   Tá mé sé bliana déag d’aois
   Rugadh mé ar an tAonú lá déag i mhárta sa naoi gcead naocha a hocht.
   Tá mé i mo chónai i mbaile atha cliath.
   Is duine cairdiúil mé.
   Is maith liom ag imirt sacar.
   Tá deathair amhain agam. Danial is aimn dom.
   Níl aon deifiúr agam.
   Is mise an duine is sine.
   Is duine leisciúil é mo dheathair.
   Is duine greannmhar é mo dhaid.
   Is duine cliste í mo mham.

   • samccullagh 8:34 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

    tá mé i mo chónaí i baile átha cliath.
    12 Bóthar chnoc na Raithní i glas cnoc.
    is é mo theach leathscoite.
    is breá liom mo theach.
    is fearr liom mo sheomra leaba mar tá sé ciúin.
    déanaim obair sa teach agus sa ghairdín. gearr mé an féar. glanaim mé an cistín agus an seomra súi.
    i mo cheantar, tá sé an ionad siopadóireachta,linn snamha agus ionad spóirt.
    is maith liom m’áit cónaithe mar tá mé gar do gach rud.
    téim isteach go lár na cathrach go minic.
    nuair a bhíónn mé i lar na cathrach téim ag siopadóireacht nó an pictúirlann.
    tá fadhbanna i mo cheantar. tá sé fadhb an bhruscair.
    ní maith liom nuair a thiomaint daoine ro-thapa i mo cheantar.
    tá mé ag freastail scoil naomh pól i glas cnoc.
    thaitníonn ceol agus stair liom.
    is fearr liom stair mar tá sé an-siumiúil.

    • samccullagh 11:15 am on September 22, 2014 Permalink

     nach thatníonn liom fraincis agus tíreolaíocht.
     is fuath liom mata.
     ní maith liom mata mar ceapaim go bhfuil sé ró-chasta.
     is maith lion an scoil seo.
     tá a lán áiseanna sa scoil seo, mar sampla dhá hall spóirt,pairc imeartha, cúirteanna cispheil agus seomra ealaíne.
     bainaim úsáid as cuid de na háiseanna.

    • samccullagh 8:21 pm on September 25, 2014 Permalink

     aontaím le cuid de na rialacha.
     cuireann daoine ag caint agus ag úsáid a bhfóin stop leis an bhfoghaimeoireacht sa rang.
     caithimid culaith scoile seo. caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhat glas, bán agus dughorm, stocaí dughorm agus brógaí dubh.
     is breá liom ag imirt spóirt agus ag bualadh le mo chairde.
     is fearr liom modern family mar tá sé an-greanmhar.
     is fearr liom

    • samccullagh 9:10 pm on September 25, 2014 Permalink

     is fearr liom an scannán white house down mar tá sé suimiúil.
     i í beyonce an amhránaí mar tá sí an amhranaí go maith.
     níl mé abalta ceol a chasadh opera.
     bhí me ag ceolchoirm le mo chara i samhradh seo chaite.
     is breá liom spóirt.
     imrím péil gaelach agus sacar.
     is fearr liom man united.
     is brea liom messi mar tá sé an imeoir sacar go hiontach.

    • samccullagh 9:29 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 9:29 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 9:30 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 9:30 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 9:35 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 9:35 pm on September 25, 2014 Permalink

    • samccullagh 4:46 pm on September 29, 2014 Permalink

    • samccullagh 4:46 pm on September 29, 2014 Permalink

    • samccullagh 4:46 pm on September 29, 2014 Permalink

    • samccullagh 4:47 pm on September 29, 2014 Permalink

  • ctbrady 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé ina chonaí i mBaile Átha Cliath i nGlas cnoc. Tá mo sheoladh baile 7 Cill Mochióg Glas Cnoc. Tá mo theach teach leathscoite dhá stór. Is breá liom mo theach mar tá sé mór agus nua. Ta a naoi seomra agus dhá sheaomra folctha sa mo theach. Is é mo sheomra suí an sheomra is fearr liom mar tá a lán scannán ar mo theilifís agus feách mo chlann an teilifís le chéile. Cabhraím leis na obair tí sa bhaile glanaim mé mo sheomra leapa, cistin agus an seomra suí.

  • samccullagh 8:28 am on September 19, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé I mo chónaí I mBaile Atha cliath.
   14. Bóther chnoc na Raithníi I glas cnoc.
   Is é o teach leathscoite.
   Is breá liom mo theach.

  • ctbrady 12:52 pm on September 21, 2014 Permalink | Reply

   Tá a lán áiseanna i mo cheantar mar shampla an ionad siopadóireachta, an leabharlann, an linn snámha agus clubanna spóirt. is maith liom mo áit chonathe mar is áit cúin deas é agus tá mo chairde ina gconaí ann freisin. is maith liom an ionad siopadóireachta i mo cheantar mar is bréa liom ag siopadóireacta.chuaigh mé go dtí na cathrach go minic le mo chairde. Níl aon fadhbanna i mo cheantar. níl daoine ag timaint ró-tapa i mo cheantar mar fhios acu go bhfuil paistí ann. Tá mé ag freastail ar Mheanscoil San Pól i nGlas Chnoic.Is scoil cailíní í. is maith liom ceol agus máta saa scoil. An táibhair is fearr leat é béarla mar is maith liom ag leámh na sceal.

  • ctbrady 11:15 am on September 22, 2014 Permalink | Reply

   Níor thaitin liom stáidear gnó mar is é ladránach. Is fuath liom Spánnis mar is í ró-chasta. Is maith liom an scoil seo mar tá mo chairde in eineacht liom agus tá sé in aice le mo theach. Tá a lá áiseanna sa scoil seo, mar shampla dhá halla spóirt, pairc imeartha, bialann, cistíní agus seomra ceol. Bainim úsáid na áiseanna. Ithim mo lón le mo chairde sa bhialann agus imrím spóirt i rith an rang corp oideachais sa halla spóirt agus úsáidim an cistín i rith an rang eachnamaíocht baile. Ceapaim go bhfuil na rialacha faoi smideadh agus gruaig ildhaite amaideach. Is cuid den saol iAd, agus tuggan siad eans do dhaltaí a bpearsantaí a leiriú do chach. Nil aon fadhbanna sa mo scoil. Caithimid culaith scoile sa scoil seo caithimid léine bán, geansaí glas, sciorta glas, carabhát glas agus bán agus dúghorm, stocaí dúghorm agus brogaí dubh.

  • samccullagh 10:58 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   dia duit.

  • ctbrady 10:59 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   conas atá tú?

  • samccullagh 11:00 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá mé go math. conas atá tú

  • ctbrady 11:01 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   cád is ainm duit?

  • samccullagh 11:02 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   máire is ainm dom agus túsa

  • ctbrady 11:03 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Síle an t-ainm atá ormsa. Cén aois tú?

  • samccullagh 11:04 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   tá mé sé bhliana daois agus túsa

  • ctbrady 11:05 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cúig bhliana d’aois. Cá bhfuil tú i do chónai?

  • ctbrady 11:07 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Tá mé cúig bhliana deag d’aois. Cá bhfuil tú i do chónaí?**

  • ctbrady 11:16 am on October 6, 2014 Permalink | Reply

   Ta mé i mo chónaí i Glaschnoic. Cád dáth is fearr leat?

  • samccullagh 5:15 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   tá cónaí ormsai dTamhlacht, agus túsa

  • samccullagh 5:15 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   buí túsa

  • samccullagh 5:21 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   tá gruaig dubh orm agus tá súile glas orm agus túsa

  • samccullagh 5:26 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   is duine cainteach, cinéalta agus cairdiúil mé. cén sort duine túsa

  • samccullagh 5:33 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   tá seisear againn sa bhaile, sin iad: mo mham mo dhaid, mo dhearthair, mo dheirfúir agus mé féin. mairéad is ainm do mo mham, séan is ainm do mo dhaid, pól is ainm do mo dhearthair agus úna is ainm do mo deirfúir. is é pól an duine is óíge ,tá sé ocht mbliana daois. is mise an duine is sine agus tá úna seacht mbliana déag daois.

  • samccullagh 5:39 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   réitíonn go maith liom le mo chlann. is cairde muidne ar an iomlán, ach bím ag troid le mo dhearthair agus mo dheirfúír faoi rudaí amaideach cosúil leis an teilífís ó am go h-am? ceard fútsa

  • samccullagh 5:40 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   cinnte winnte!!!GOA is maith liom gach saghas ceol, céard fútsa

  • samccullagh 5:43 pm on October 9, 2014 Permalink | Reply

   is brea liom ceol roc, go háirithe ceol snow patrol. ní raibh mé riamh ag ceolchoirm snow patrol, ach bhí mé ag ceolchoirm na high flying brids le noel gallagher ahus bhí sé dochreidte, RTUG

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel